9. 10. 2020  Düsseldorf / Německo

Společnost Henkel na základě předběžných údajů zveřejnila vývoj tržeb za třetí čtvrtletí

Společnost Henkel dosáhla silného růstu organických tržeb ve třetím čtvrtletí a přináší nový výhled pro fiskální rok 2020

  • Silný růst organických tržeb ve třetím čtvrtletí o 3,9 %
  • Všechny obchodní divize vykazují růst organických tržeb
  • Výhled na fiskální rok 2020:
    • Růst organických tržeb: mezi -1,0 a -2,0 %
    • Upravená marže EBIT*: mezi 13,0 a 13,5 %
    • Upravený zisk na prioritní akcii (EPS)* při konstantních směnných kurzech: pokles v rozmezí 18 až 22 %

„Navzdory pokračujícímu komplikovanému ekonomickému prostředí v důsledku koronavirové pandemie, na základě předběžných údajů o tržbách, dosáhla společnost Henkel ve třetím čtvrtletí silného růstu organických tržeb o 3,9 %. Tržby dosáhly přibližně 5 miliard EUR a všechny obchodní divize se podílely na tomto dobrém výsledku,“ uvedl generální ředitel společnosti Henkel Carsten Knobel.

„V divizi Adhesive Technologies zaznamenaly všechny segmenty oživení v porovnání s druhým čtvrtletím. V rámci divize Beauty Care zaznamenal segment profesionální kadeřnické kosmetiky také mírné oživení v porovnání s druhým čtvrtletím. Maloobchodní prodej dosáhl výrazného růstu organických tržeb v porovnání se stejným čtvrtletím v roce 2019. Divize Laundry & Home Care také zaznamenala výrazný růst a pokračovala tak v úspěšném vývoji,“ dodává Knobel.

Na základě předběžných výsledků za prvních devět měsíců roku 2020 zveřejnila společnost Henkel nové vyhlídky pro fiskální rok 2020 poté, co v dubnu 2020 zrušila celoroční výhled vzhledem k vysoké míře nejistoty z důvodu pandemie COVID-19.

V rámci celé skupiny společnost Henkel odhaduje pokles organických tržeb fiskálního roku 2020 mezi 1,0 a 2,0 %. I přes přísnou kontrolu nákladů bude celoroční výnos relativně více ovlivněný než tržby, a to z důvodu významného poklesu odbytu ze strany průmyslu a v segmentu profesionálních kadeřnických potřeb a také kvůli vyšším investicím do marketingu, reklamy, digitalizace a IT. Na úrovní skupiny tak společnost Henkel očekává upravenou marži EBIT v rozmezí od 13,0 do 13,5 %. Očekává se, že upravené zisky na prioritní akcii (EPS) by měly klesnou o 18 až 22 % při konstantním směnném kurzu.

„Vývoj organických tržeb ve třetím čtvrtletí odráží naše robustní a diverzifikované portfolio s úspěšnými značkami a inovativními technologiemi v průmyslovém a spotřebním odvětví. Jsme potěšení, že všechny naše divize zaznamenaly pozitivní vývoj. Důvodem byl částečně efekt dobíhání druhého čtvrtletí, který byl vážně zasažen koronavirovou pandemií. Očekáváme, že negativní dopady pandemie pocítíme až ve čtvrtém čtvrtletí, ale v naší prognóze na tento rok nepředpokládáme další rozsáhlý lockdown, který jsme zažili v mnoha zemích, a to zejména ve druhém čtvrtletí. Celkově jsme přesvědčení, že jsme se správné cestě, strategicky se zaměřujeme na smysluplný růst a z krize vyjdeme silnější. Velké díky patří našim zaměstnancům po celém světě, protože jejich obrovské odhodlání k tomu v zásadě přispělo,“ uzavřel Carsten Knobel.

Předběžný vývoj tržeb třetího čtvrtletí

Na základě předběžných údajů dosáhla společnost Henkel růstu organických tržeb o 3,9 %, který nezahrnuje dopad účinků směnných kurzů a akvizic/odprodejů.

Na základě předběžných údajů dosáhla divize Adhesive Technologies ve třetím čtvrtletí kladného růstu organických tržeb o 1,3 %. V porovnání s druhým čtvrtletím jsme zaznamenali obnovení odbytu ve všech segmentech.

Podle předběžných údajů zaznamenala divize Beauty Care velmi silný růst organických tržeb, a to o 4,3 %. I když segment profesionální vlasové kosmetiky klesl pod úroveň stejného čtvrtletí minulého roku, segment maloobchodu ve třetím čtvrtletí dosáhl významného růstu organických tržeb.
Díky neustále silné poptávce po produktech divize Laundry & Home Care, a vlivu dobíhání druhého čtvrtletí, naznačují předběžné údaje o této divizi výrazný růst organických tržeb ve třetím čtvrtletí o 7,7 %.

Henkel zveřejní závěrku pro třetí čtvrtletí tohoto roku 10. listopadu 2020

Předběžný vývoj tržeb za prvních devět měsíců roku 2020

Na základě předběžných údajů zaznamenala společnost Henkel v prvních devíti měsících roku 2020 celkové tržby ve výši přibližně 14,5 miliard EUR. To znamená celkový pokles organických tržeb o 2,1 %.
V prvních devíti měsících roku 2020 zaznamenala divize Adhesive Technologies pokles organických tržeb o 6,8 %. Tržby divize Beauty Care klesly o 4,2 %. Naopak divize Laundry & Home zaznamenala silný růst organických tržeb o 5,8 %.

Prognóza pro Henkel Group pro rok 2020

Na základě rozvoje podnikání za prvních devět měsíců roku 2020 a současných předpokladů týkajících se výkonnosti ve čtvrtém čtvrtletí, vydala společnost novou prognózu pro fiskální rok 2020. V důsledku dynamického šíření pandemie COVID-19 a vzhledem k vysoké míře nejistoty ohledně dopadu a vývoje globální ekonomiky v průběhu roku se Správní rada společnosti Henkel AG &Co. KGaA 7. dubna 2020 rozhodla zrušit prognózu pro fiskální rok 2020, která byla uvedena ve výroční zprávě 2019.

Vzhledem k dopadům pandemie COVID-19 očekávají současné prognózy silně negativní vývoj globální ekonomiky v roce 2020. Nová prognóza vychází z předpokladu, že průmyslová poptávka a obchodní činnost v oblastech důležitých pro společnost Henkel budou ve čtvrtém čtvrtletí zaostávat za hodnotami z minulého roku, ale nebudou se výrazně zhoršovat. Rozhodujícím faktorem v této oblasti bude budoucí vývoj celosvětové míry infikovaných a vývoj pandemických omezení. V této souvislosti Henkel předpokládá, že v klíčových regionech zásadních pro společnost nenastane ve čtvrtém čtvrtletí žádný rozsáhlý lockdown.

Vezmeme-li v úvahu tyto události, společnost Henkel očekává pokles organického růstu o 1,0 až 2,0 % na úrovni skupiny za fiskální rok 2020.

V divizi Adhesive Technologies, která bude vážně ovlivněna prudkým poklesem celkového odbytu v průmyslu, a to zejména v automobilovém, očekává společnost Henkel pokles organických tržeb v rozmezí 5,5 až 6,5 %. Divize Beauty Care očekává pokles organických tržeb o 2,0 až 3,0 %. Výrazný pokles v segmentu profesionální kosmetiky v důsledku pandemie, především v první polovině roku, bude mít dopad na výsledky této divize v celém fiskálním roce. V divizi Laundry & Home Care Henkel očekává růst organických tržeb o 4,5 až 5,5 %.

Na úrovni skupiny očekává společnost Henkel dosažení upravené návratnosti tržeb (marže EBIT) v rozmezí 13,0, až 13,5 %. Pro divizi Adhesive Technologies očekává Henkel marži EBIT v rozmezí 14,5 až 15,0 %, pro divizi Beauty Care 10,0 až 10,5 % a pro divizi Laundry & Home Care 15,0 až 15,5 %.

Pokles tržeb v segmentu průmyslových výrobků a profesionální vlasové kosmetiky v důsledku pandemie bude mít negativní dopad na upravenou marži EBIT. Jak bylo oznámeno již na začátku roku, společnost Henkel také zvyšuje své investice do marketingu, reklamy, digitalizace a IT.

Upravený zisk na prioritní akcii (EPS) při stálých směnných kurzech poklesne o 18 až 22 %.* Upravené o jednorázové výdaje a příjmy a náklady na restrukturalizaci

Tiskové zprávy (153,51 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky