6. 8. 2020  Düsseldorf / Německo

Henkel zveřejňuje výsledky za první půlrok a druhé čtvrtletí 2020

Spoločnosť Henkel dosiahla silné obchodné výsledky napriek výraznému vplyvu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19

  • Zaměřujeme se na bezpečnost zaměstnanců, dodávky odběratelům a podporu komunit
  • Skupinové tržby za první pololetí dosáhly 9 485 mil. eur, nominálně: -6,0 %, organicky: -5,2 %
  • Provozní zisk* představoval 1 191 mil. eur, -27,5 %
  • EBIT marže* na úrovni 12,6 %, t. j. -370 bazických bodů
  • Výnos na prioritních akciích (EPS)*: -29,2 % na 1,96 EUR, -28,2 % při konstantních kurzových sazbách
  • Volný cash flow dosáhl úroveň 938 mil. EUR, zlepšila se čistá finanční pozice
  • Vzhledem k přetrvávající nejistotě na trhu není možné poskytnout nový výhled na celý rok 2020
  • Implementace nové agendy účelného růstu je na cestě

V průběhu první poloviny roku 2020 byla společnost Henkel silně ovlivněna hlubokou celosvětovou hospodářskou recesí a prudkým poklesem odbytu v rámci mnohých průmyslových odvětvích. Během této bezprecedentní celosvětové krize je na prvním místě ochrana zaměstnanců, zabezpečení dodávek odběratelům, pokračování v obchodní činnosti a ochrana komunit. Díky vynikajícímu týmovému duch a odhodlání našich lidí po celém světě se nám toho podařilo v první polovině roku 2020 dosáhnout. Naše široké portfolio ve spotřebitelských a průmyslových segmentech nám pomohlo vykompenzovat dopady krize na náš celkový výkon v oblasti celkový tržeb a zisku: za první půlrok roku 2020 dosáhly celkové tržby kolem 9,5 miliardy eur, provozní zisk 1,2, miliardy eur a EBIT marže 12,6 %. V roce 2019 jsme akcionářům vyplatili dividendy v plné výši, dokázali jsme zabezpečit velmi silný volný cash flow a déle zlepšovat naši čistou finanční pozici. Během krize jsme nezkracovali pracovní doby, nežádali o pomoc stát a nesnižovali jsme počty zaměstnanců kvůli pandemii. Celkově jsme dosáhli silných výsledků i při výjimečných a nepříznivých okolnostech,“ uvedl generální ředitel společnosti Henkel Carsten Knoble.

Společnost Henkel zaznamenala v první polovině roku 2020 tržby ve výši 9485 milionů eur. Ve srovnání s první polovinou předchozího roku se jedná o nominální pokles o 6,0 %, v organickém vyjádření o 5,2 %. Henkel rovněž dosáhl upraveného provozního zisku ve výši 1191 milionů eur v první polovině roku 2020, což je o 27,5 % méně než v předchozím roce. Upravená marže EBIT byla na úrovni 12,6 %, což představuje pokles o 370 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku.

V průběhu prvních šesti měsíců byla divize Adhesive Technologies ovlivněna zejména významným snížením odbytu v klíčových odběratelských odvětvích. Výsledky v divizi Beauty Care negativně ovlivnil výrazný pokles v segmentu profesionální vlasové kosmetiky, a to kvůli uzavření kadeřnických salónů v mnoha zemích. Divize Laundry & Home Care naopak zaznamenala velmi silné výsledky, které byly podpořeny nárůstem poptávky po čistících prostředcích.

„Vzhledem k přetrvávající nejistotě však v současnosti nemůžeme poskytnout novou a spolehlivou předpověď na celý rok,“ uvedl Carsten Knobel.

„Kromě zvládání současné krize zůstáváme plně oddáni naší ambiciózní agendě růstu v následujících letech. Spustili jsme nové iniciativy v souladu s naším novým strategickým rámcem a budeme pokračovat v aktivním prosazování a implementaci naší agendy pro účelný růst.“

Tržby a zisk skupiny v první polovině roku 2020

Tržby skupiny Henkel Group na úrovni 9 485 mil. EUR v prví polovině 2020 byly o 6,0 % nižší v porovnaní se stejným obdobím předcházejícího roku (2. čtvrtletí: 4 558 mil. EUR při poklesu – 11,0 %). Organické tržby, které vylučují dopad kurzových vlivů, akvizic a prodejů, zaznamenaly negativní vývoj o 5,2 % (2. čtvrtletí: -9,4 %). Příspěvek akvizicí a prodejů představoval 0,3 % (2. čtvrtletí: 0,2 %). Kurzový vývoj měl na obrat negativní vliv, a to ve výšce 1,1 % (2. čtvrtletí: -1,9 %).

Vývoj organických tržeb na rozvíjejících se trzích představoval -2,6 % (2. čtvrtletí: - 7,1 %). Vyspělé trhy vykázaly negativní vývoj organických tržeb ve výši 6,9 % (2. čtvrtletí: 10,9 %).

Pololetní organické tržby vykázaly v západní Evropě negativní vývoj, přičemž pokles činil 8,0 % (2. čtvrtletí: -11,6 %). Východní Evropa zaznamenala zvýšení organického obratu o 3,1 % (2. čtvrtletí: -3,8 %). V Africe a na Středním východě tržby organicky vzrostly o 4,2 % (2. čtvrtletí: 1,4 %). V Severní Americe se organické tržby snížily o 6,4 % (2. čtvrtletí: -10,9 %). Latinská Amerika vykázala snížení organických tržeb o 11,4 % (2. čtvrtletí – 20,1 %). V asijsko-pacifickém regionu tržby organicky klesly o 6,4 % (2. čtvrtletí: - 7,2 %).

Upravený provozní zisk (upravený EBIT) klesl o 27,5 % z 1 641 mil. EUR v první polovině předcházejícího roku na 1 191 mil. EUR v roce 2020.

Upravená rentabilita tržeb (upravená marže EBIT) dosáhla za prvních šest měsíců úroveň 12,6 %, což představuje pokles o 3,7procentního bodu v porovnaní s předcházejícím rokem.

Upravený zisk na prioritní akcii se snížil o 29,2 % z 2,77 EUR v první polovině roku 2019 na aktuálních 1,96 EUR. Při konstantním směnném kurzu. Klesl upravený zisk na prioritní akcii o 28,2 %.

Čistý provozní kapitál se dále lepšil, a to na 4,4 % tržeb, ale i tak výrazně zaostal v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 (6,7 %).

Volný cash flow zůstal velmi silný a v první polovině roku 2020 dosáhl 938 mil. EUR (1. půlrok 2019: 990 mil. EUR).

Čistá finanční pozice společnosti Henkel se k 30. červnu 2020 zlepšila na -1 951 mil. eur (k 31. prosinci 2019: -2 047 mil. eur), a to i navzdory výplatě dividend ve výší 800 mil. EUR ve druhém čtvrtletí.

Výsledky obchodních divizí v první polovině roku 2020

V první polovině roku 2020 se tržby divize Adhesive Technologies nominálně snížily o 12,2 % v porovnání se shodným obdobím předcházejícího roku, a dosáhly tak úrovně 4 153 mil. EUR. (2. čtvrtletí: 1 944 mil. EUR, - 19,7 %). Vývoj organických tržeb představoval – 10,9 % (2. čtvrtletí: -17,4 %). Na vývoj v prvním pololetí, a zejména ve druhém čtvrtletí, měl vliv výrazný pokles průmyslové a automobilové výroby v důsledku pandemie COVID-19. Upravený provozní zisk se snížil o 36,6 % a dosáhl 543 mil. EUR. Upravená rentabilita tržeb dosáhla výšky 13,1 % a byla tak pod úrovní první poloviny roku 2019. Pokles marže byl způsoben především výrazně nižším objemem prodeje v důsledku pandemie.

Divize Beauty Care zaznamenala v prvním půlroku 2020 pokles organických tržeb o 8,5 % (2. čtvrtletí: - 12,8 %). Nominálně byly tržby o 7,4 % nižší než v předchozím roce a dosáhly 1 818 mil. EUR (2. čtvrtletí: 883 mil. EUR, - 11,9 %). Tento vývoj je způsobem zejména negativními dopady pandemie COVID-19 na kadeřnické salony. Upravený provozní zisk ve výši 172 mil. EUR zůstal pod úrovní prvního půlroku roku 2019, a to o 35,4 %. Upravená rentabilita tržeb vykázala negativní vývoj a dosáhla 9,4 %, pokles byl ovlivněn zejména klesajícím objemem prodeje v oblasti vlasové kosmetiky.

Divize Laundry & Home Care zaznamenala v první polovině roku 2020 růst organických tržeb, a to o 4,9 % (2. čtvrtletí: 4,4 %). Nominálně tržby vzrostly o 3,8 % na 3 460 mil. EUR (2. čtvrtletí: 1 750 mil. EUR, 2,3 %). Upravený provozní zisk ve výši 531 mil. EUR byl o 6,0 % nižší než v předchozím roce. Upravená rentabilita tržeb byla na úrovni 15,3 % a byla tak pod hladinou první poloviny roku 2019, zejména kvůli vyšším investicím do marketingu, reklamy, digitalizace a IT.

Agenda účelného růstu: Implementace nového strategického rámce

Na začátku března 2020 představila společnost Henkel program svého růstu pro nadcházející roky. Společnost vypracovala jasný strategický rámec. Zahrnuje: vítězná portfolia, konkurenční výhodu, zejména v oblastech inovací, udržitelnosti a digitalizace, stejně tak jako operační systém připravený na budoucnost a silnou podnikovou kulturu. „Tento strategický rámec nám pomůže vyhrát 20. léta s jasným zaměřením na účelný růst,“ vysvětlil Carsten Knobel. „Od březnového oznámení jsme již dosáhli dobrého pokroku v iniciování prvních činností a v implementaci opatření.“

Klíčovým prvkem budoucího směřování společnosti Henkel je aktivní správa portfolia. Společnost Henkel identifikovala značky a kategorie produktů s celkovými tržbami přes jednu miliardu eur, převážně ve svých spotřebitelských podnicích, z nichž 50 % plánuje do konce roku 2021 odprodat nebo zrušit jejich výrobu. Navzdory současné nejistotě na trhu, společnost Henkel znovu potvrdila opatření týkající se portfolia, která mají být provedena v oznámeném časovém rámci. V průběhu tohoto roku společnost Henkel již ukončila výrobu a podepsala prodeje s celkovým objemem kolem 80 mil. EUR, zejména v divizi Adhesive Technologies.

Spolu s aktivním řízením portfolia zůstávají akvizice nedílnou součástí strategie společnosti Henkel. Společnost Henkel nedávno uzavřela dvě transakce s celkovou kupní cenou kolem 500 milionů eur. V divizi Beauty Care společnost Henkel rozšiřuje své digitální aktivity v oblasti přímého prodeje spotřebiteli (D2C) pomocí akvizice většinového podílu na obchodních činnostech, které zahrnující tři rychle rostoucí prémiové kosmetické značky. V divizi Adhesive Technologies posílí Henkel svoji pozici v oblasti lepidel a tmelů pro spotřebitele a řemeslníky v Severní Americe získáním atraktivního portfolia spotřebitelských tmelů prodávaných pod značkou GE **. Tato akvizice zahrnuje řadu silikonových tmelů pro různé aplikace.
Za účelem dalšího posílení své konkurenční výhody se společnost Henkel zaměří na urychlení přínosných inovací, podporu udržitelnosti jako odlišujícího faktoru a na transformaci digitálních služeb na tvorbu zákaznických a spotřebitelských hodnot.

Henkel si klade za cíl urychlit přínosné inovace s podporou zvýšených investic. Jejich součástí bude i vylepšený inovační přístup. Inovace a značky budou podporovány stálými investicemi v klíčových kategoriích a regionech. Společnost Henkel se proto zavázala k dalšímu zvyšování investic v oblasti reklamy, digitálních služeb a IT. V prvních šesti měsících letošního roku, navzdory makroekonomickým výzvám, společnost Henkel zvýšila tyto investice v řádech desítek milionů eur.

V rámci divize Adhesive Technologies Henkel pokračoval v investicích do svého nejmodernějšího inovačního centra v Düsseldorfu. Ve spotřebitelském odvětví Henkel rychle rozšířil portfolio o další produkty v oblasti hygieny a zvýšil výrobní kapacity pro nové dezinfekční prostředky na ruce a čistící prostředky v různých regionech.

Klíčovým pilířem strategie konkurenceschopnosti společnosti Henkel je jasné odlišení se od konkurence díky přínosným inovacím. V rámci divize Adhesive Technologies využila společnost Henkel své široké průmyslové portfolio těsnících a impregnačních technologií k uvedení nové produktové řady ke zvýšení odolnosti špičkových smartphonů nejvyšší třídy. V tomto případě šlo o spolupráci s významným světovým výrobcem mobilních telefonů. Divize Beauty Care uvedla na trh novou značku Schwarzkopf Simply Color, která je v souladu s ekologickými trendy v rámci „technologičtější“ kategorie barvení vlasů. Divize Laundry & Home Care dále pokračovala v zavádění disků na praní Persil 4in1 Discs. Disky Persil nyní tvoří téměř 10 % z celkového prodeje značky Persil.

Udržitelnost je jednou z významných a silných stránek společnosti Henkel. Společnost si udržuje přední pozici, která je pravidelně potvrzována v hodnoceních a žebříčcích. Proto se stále společnost Henkel snaží posilovat svou vedoucí pozici v oblasti udržitelnosti jako jednoznačnou konkurenční výhodu. Aby společnost Henkel dále urychlila svá úsilí, definovala další milníky a konkrétní cíle. Jedním z nich je ambice stát se „klimaticky pozitivní“ společností do roku 2040.

Jako první společnost na světě vytvořil Henkel v červnu 2020 dluhopis zaměřený na snižování plastového odpadu. Henkel tak učinil další krok v kombinaci atraktivních nástrojů podnikového financování s pokrokem v oblasti udržitelnosti. Výtěžek z těchto dluhopisů – přibližně 100 mil. EUR – bude přidělen konkrétním projektům a výdajům spojených s aktivitami společnosti Henkel zaměřenými na snižování plastového odpadu. Dluhopis zdůrazňuje závazek společnosti Henkel podporovat cirkulární ekonomiku, snižování množství plastového odpadu a udržitelného financování.

Společnost Henkel také rozšířila svůj nástroj Design for Recycling („EasyD4R“), který umožňuje rychle a spolehlivě posoudit recyklovatelnost obalů v rané fázi vývojového procesu. Software, který byl zpřístupněn dalším společnostem a organizacím, nyní pokrývá nejen různé typy plastových obalů, ale také materiály jako papír, sklo nebo hliník.

Pokrok společnosti Henkel v oblasti udržitelnosti se odráží také ve spotřebitelských a průmyslových výrobcích. Například v rámci divize Laundry & Home Care byl sortiment Pro Nature rozšířený o výrobky Somat a Bref Pro Nature. Produkty Pro Nature jsou zatím k dispozici ve 30 zemích a obsahují až 99,9 % přírodních ingrediencí a prodávají se v obalech ze 100% recyklovatelných plastů. Divize Beauty Care uvedla na trh tuhý šampon a sprchová mýdla pod značkou Nature Box a N.A.E. bez plastových obalů. S produkty Loctite Liofol uvedla divize Adhesive Technologies na trh certifikované recyklovatelné laminovací lepidlo aplikovatelné jak za tepla, tak i za studena. Tento produkt umožňuje nahradit polyetylen papírem a je vhodný pro širokou škálu potravinářských i nepotravinářských obalů.

Kromě inovací a udržitelnosti společnost Henkel definovala digitalizaci jako klíčový nástroj k posílení své konkurenceschopnosti. V prvním pololetí společnost Henkel zaznamenala silný nárůst digitálního prodeje o více než 60 % celkově za divize Beauty Care a Laundry & Home Care. Za celou skupinu se podíl digitálního prodeje na celkových tržbách blíží k pásmu 15 až 16 procent. Se svou novou jednotkou „Digital Business“ se chce Henkel stát lídrem v oblasti digitálního podnikání v oblasti svých odvětví a přinášet skutečné hodnoty svým zákazníkům. Proto na konci června Henkel představil nový operační model pro své digitální a IT aktivity. Spojil proto IT týmy, odborníky na digitální podnikání, vlastníky podnikových procesů a společnost HenkelX Ventures pod vedením ředitele pro digitalizaci a informace (CDIO – Chief Digital and Information Officer).

Flexibilní, rychlé a pro budoucnost připravené obchodní procesy jsou dalším důležitým prvkem strategického rámce společnosti Henkel. Společnost pravidelně přezkoumává své obchodní struktury, posuzuje, zda jsou rychlé a jednoduché a přizpůsobuje je měnícím se podmínkám a vývoji na trhu. Mimoto bude vyvíjet nové obchodní modely s důrazem na přibližování se k odběratelům a spotřebitelům. Henkel úspěšně implementoval nové podnikové modely v rámci divize Adhesive Technologies. V divizích Laundry & Home Care a Beauty Care se připravují organizační změny, které mají za cíl posílit důraz na region a blízkost k odběratelům a spotřebitelům.

Další rozvoj podnikové kultury společnosti Henkel a urychlení kulturní transformace jsou dalšími klíčovými prvky, kterými se bude Henkel na své cestě zabývat. Cílem je podpořit kulturu spolupráce s oprávněnými lidmi, respektující základní závazky společnosti v oblasti vedení. Pro společnost Henkel je klíčové, aby zaměstnanci neustále rozvíjeli své profesionální a osobní dovednosti. V první polovině roku 2020 proto společnost zahájila speciálně navržené projekty školení na zvyšování kvalifikace, například v oblasti vedení, digitalizace a inovací. Současná koronavirová krize prokázala silnou firemní kulturu společnosti Henkel, také pak odolnost a odhodlání jejích zaměstnanců po celém světě.

Opatření zavedená na boj proti pandemii COVID-19

Pandemie COVID-19 zasáhla všechny oblasti našich životů a vážně postihla globální ekonomiku. V této krizi má zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů nejvyšší prioritu. Společnost již v rané fázi zavedla širokou škálu ochranných opatření. Henkel zároveň vyvinul velké úsilí, aby pokračoval ve svých obchodních aktivitách a dále naplňoval potřeby zákazníkům a spotřebitelů po celém světě. Kromě toho zahájila společnost Henkel globální program solidarity zahrnující finanční dary, například do fondu COVID-19 Solidarity Response Fund zřízený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Nadací Organizace spojených národů (OSN) a jiných vybraných organizací z celého světa. Společnost Henkel dále darovala více než 5 milionů výrobků pro osobní hygienu nebo hygienu domácnosti a ve svých závodech vyráběla dezinfekční prostředky. Celosvětově vyrobil a daroval Henkel více než 111 000 litrů dezinfekčního prostředku v rámci pomoci zdravotnickým útvarům a nemocnicím.

Společnost Henkel dosud podpořila téměř 500 projektů spojených s pandemií COVID-19 ve více než 40 zemích světa a pomohla téměř 5 milionům lidí, kteří v důsledku pandemie COVID-19 potřebovali pomoc.

„Budeme se muset neustále přizpůsobovat vývoji krize. Na jakékoliv narušení našich trhů budeme reagovat rychle a pružně. Budeme aktivně utvářet změny a budeme průkopníky v nových oblastech,“ shrnul Carsten Knobel. „Jsem přesvědčen, že díky našemu specializovanému globálnímu týmu, našemu novému strategickému rámci zaměřeného na účelný růst, naší silné rozvaze, finanční flexibilitě a schopnosti generovat silný cash flow, máme dobré předpoklady k tomu, abychom tuto obtížnou situaci zvládli a vyšli z ní ještě silnější.“


* Upravené o jednorázové výdaje/příjmy a náklady na restrukturalizaci.
** GE je obchodní značkou společnosti General Electric Company, použité v souladu s licencí.


Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a další podobné výrazy. Tyto informace obsahují výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech podnikového vedení společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takováto prohlášení by neměla být chápána tak, že se tato očekávání ukáží jako přesná. Budoucí výsledky a dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích dceřiných společností závisí na řadě rizik a nejistot, a proto se mnohou výrazně lišit od výhledových prohlášení. Mnoho těchto faktorů je mimo kontrolu společnosti Henkel a nelze je předem přesně odhadnout, například budoucí ekonomické prostředí a jednání konkurentů a dalších subjektů zapojených do trhu. Společnost Henkel neplánuje ani se nezavazuje aktualizovat žádná výhledová prohlášení.

Tento dokument obsahuje doplňující finanční ukazatele, které nejsou jednoznačně definované v rámci platného finančního výkazu a které jsou nebo mohou být alternativními ukazateli výkonnosti. Při posuzování čistých aktiv, finanční situace a výsledků operací společnosti Henkel by tyto doplňkové finanční ukazatele neměly být posuzovány izolovaně nebo jako alternativy k finančním ukazatelů prezentovaným v souladu s příslušným rámcem účetního výkazu v konsolidované účetní uzávěrce. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, je mohou vypočítat odlišně.

Tento dokument slouží výlučně pro informační účely a nepředstavuje investiční radu nebo nabídku k prodeji či nákupu cenných papírů.

Tiskové zprávy (178,82 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky