31.7.2020  Düsseldorf / Německo

Investice do inovativních digitálních obchodních modelů a prémiových značek v péči o krásu

Henkel získá většinový podíl v rychle se rozvíjejícím segmentu přímých prodejů spotřebitelům (D2C)

  • Další rozšiřování digitálních platforem D2C (direct-to-consumer) v segmentu kosmetiky
  • Využití přímé interakce se zákazníky k zachycení cenných informací o spotřebitelích
  • Doplnění významných digitálních kapacit a jedinečných odborných poznatků v oblasti budování značky

Společnost Henkel podepsala smlouvu se společností Invincible Brands Holding se sídlem v Berlíně o získání 75 % podílu podniku, který zahrnuje tři rychle rostoucí prémiové značky v oblasti přímého prodeje spotřebitelům (D2C): HelloBody, Banana Beauty a Mermaid+Me. Díky této transakci rozšíří Henkel významně svou stopu v oblasti D2C go-to-market v rámci své divize Beauty Care. Obohatí také digitální odvětví v oblastech jako je výkonnostní marketing, analytika a rychlé inovace.

Transakce zahrnuje tři atraktivní značky HelloBody, Banana Beauty a Mermaid+Me, které se převážně prodávají v Evropě. Uvedené značky nabízejí prémiové kosmetické produkty a podporují rostoucí trend udržitelnosti a ekologické kosmetiky. HelloBody se zaměřuje na péči o pleť, tělo a vlasy, zatímco produkty značky Mermaid+Me se zaměřují výhradně na péči o vlasy. Banana Beauty působí v oblasti dekorativní kosmetiky, jako jsou na příklad rtěnky nebo tužky na oči.

Za uplynulých dvanáct měsíců (do června 2020), dosáhly tyto tři značky celkového obratu 100 mil. eur a zaměstnávaly kolem 180 zaměstnanců, včetně zkušeného týmu, který vytváří plány pro nové značky a dlouhodobě dosahuje výborných výsledků při uvádění nových značek na trh v oblasti D2C.

Tyto tři uvedené značky v segmentu D2C mají více než 1,5 milionů aktivních spotřebitelů a výrazně posílí činnosti divize Henkel Beauty Care v digitální oblasti.

Zbývající 25 % podíl, na této obchodní činnosti, zůstane zakladatelům společnosti Invincible Brands Holding – Bjoern Keune a Gennadi Tschernow – a soukromému správci kapitálového fondu capital D. Zakladatelé a současný management budou ve společnosti i nadále působit, aby mohli pokračovat v rozvoji existujících značek a v budování nových obchodních činností.

„V rámci našeho strategického rámce pro smysluplný růst usilujeme o akvizice s přidanou hodnotou, které posílí naše obchodní činnosti. Tato dohoda je důkazem toho, jak důsledně tuto strategii uplatňujeme. Je také v souladu s naším cílem posílit naší konkurenční výhodu v oblasti digitalizace, a to rozšiřováním aktivit v segmentu přímého prodeje spotřebitelům,“ uvedl generální ředitel společnosti Henkel Carsten Knobel.

„Touto akvizicí posílíme naše rychle rostoucí portfolio s prémiovými značkami v atraktivních odvětvích. Díky přímé interakci se spotřebiteli získáme cenné poznatky, které nám pomohou vytvářet smysluplné inovace pro všechny maloobchodní aktivity,“ uvedl Jens-Martin Schwärzler, výkonný viceprezident zodpovědný za obchodní činnost divize Beauty Care společnosti Henkel.

„Chtěl bych poděkovat celému týmu Invincible Brands včetně společnosti capital D, za realizaci fenomenálního plánu růstu za poslední dva roky. Se společností Henkel máme skvělou příležitost pokračovat v dalším rozvoji. Kombinace našich marketingových dovedností, zaměřených na přímý prodej spotřebiteli a sociální media, a dovedností společnosti Henkel v oblasti výzkumu a vývoje stejně tak jako její znalost produktů a globálních aktivit, je recept na vítězství. Velmi se těším na spolupráci s týmem společnosti Henkel,“ uvedl Bjoern Keune, spoluzakladatel společnosti Invincible Brands.

Stephan Lobmeyer, spoluzakladatel společnosti capital D, dodal: „Před dvěma lety jsme poznali přelomový charakter a sílu obchodního modelu společnosti Invincible Brand, průkopníka v oblasti marketingu sociálních medií a v prvotřídnosti uvádění výrobků na trh. Podpořili jsem Bjoerneho, Gennadiho a jejích tým v růstu a dobývání tohoto vznikajícího trhu a jsme opravdu potěšeni, že investice společnosti Henkel potvrzuje silné stránky značek a konceptu a že budeme i nadále součástí podnikání po boku společnosti Henkel.“

Smlouva podléhá obvyklým podmínkám uzavření, včetně souhlasu regulačních orgánů.

O společnosti Invincible Brands

Invincible Brands je platforma zaměřená na vytváření značek pro přímý prodej spotřebitelům (direct-to-consumer), která je průkopníkem v oblasti inovativního a datově orientovaného výkonnostního marketingu a marketingu v oblasti sociálních médií v Evropě. Založil ji v listopadu roku 2015 Bjoern Keune a Gennadi Tschernow v Berlíně. Invincible Brands má vysoce diferencovaný přístup k marketingu a k rychlému procesu vývoje produktů s využitím velkého množství znalostí o spotřebitelích, které získává z milionu týdenních interakcích s klienty a influencery, stejně tak jako od svých 250 zaměstnanců v rámci všech značek.
www.invinciblebrands.com

O společnosti capital D

Capital D je správcem fondů soukromého kapitálu nové generace, který se zaměřuje na revoluční firmy střední velikosti po celé Evropě. Capital D investuje v oblasti, kde se protínají makroekonomické, technologické a behaviorální trendy, tedy do podniků, které budou průlomové a úspěšné. Capital D obohacuje tradiční investiční optiku o smysl a agilitu, přičemž věří, že společnosti s touto charakteristikou mají daleko větší šanci na úspěch. Díky ekosystému expertů na digitalizaci, inovace a udržitelnost, který vytváří jedinečné investiční příležitosti, má capital D jasno v tom, co „přinese budoucnost“.
www.capitalD.com


Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a další podobné výrazy. Tyto informace obsahují výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech podnikového vedení společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takováto prohlášení by neměla být chápána tak, že se tato očekávání ukáží jako přesná. Budoucí výsledky a dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích dceřiných společností závisí na řadě rizik a nejistot, a proto se mnohou výrazně lišit od výhledových prohlášení. Mnoho těchto faktorů je mimo kontrolu společnosti Henkel a nelze je předem přesně odhadnout, například budoucí ekonomické prostředí a jednání konkurentů a dalších subjektů zapojených do trhu. Společnost Henkel neplánuje ani se nezavazuje aktualizovat žádná výhledová prohlášení.

Tento dokument obsahuje doplňující finanční ukazatele, které nejsou jednoznačně definované v rámci platného finančního výkazu a které jsou nebo mohou být alternativními ukazateli výkonnosti. Při posuzování čistých aktiv, finanční situace a výsledků operací společnosti Henkel by tyto doplňkové finanční ukazatele neměly být posuzovány izolovaně nebo jako alternativy k finančním ukazatelů prezentovaným v souladu s příslušným rámcem účetního výkazu v konsolidované účetní uzávěrce. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, je mohou vypočítat odlišně.

Tento dokument slouží výlučně pro informační účely a nepředstavuje investiční radu nebo nabídku k prodeji či nákupu cenných papírů.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky