31.7.2020  Düsseldorf / Německo

Hodnocení recyklovatelnosti obalů pomocí nástroje EasyD4R

Henkel přidává nové obalové materiály do svého nástroje „Design for Recycling“

Společnost Henkel zdokonalila svůj softwarový nástroj EasyD4R: vedle recyklovatelnosti plastových obalů nyní také umožňuje rychle a přesně posoudit recyklovatelnost obalů vyrobených z papírů/lepenky, skla, hliníku a pocínovaných plechů. Tento nástroj, který mohou ostatní firmy a organizace využívat bezplatně, přispívá k vývoji udržitelných obalových řešení a zároveň k přechodu na cirkulární ekonomiku

„Jsme odhodláni podporovat a rozvíjet cirkulární ekonomiku, pro kterou jsou recyklovatelné obaly nezbytným předpokladem. Nástroj EasyD4R nám pomohl při vývoji nových udržitelných obalových řešení, která přispívají k našim cílům pro rok 2025. Dostali jsme na něj velmi pozitivní externí zpětnou vazbu. EasyD4R má dosud více než 2 500 stáhnutí a jsme nadšení, že společnost Henkel byla za tento softwarový nástroj nominována na finalistu ceny evropského obalového průmyslu Packaging Europe's ‘Best Practice’ Sustainability Award 2020, uvádí Colin Zenger, který je v divizi Laundry & Home Care zodpovědný za vývoj udržitelných obalových řešení. „Díky inovacím podnikáme další kroky: kromě plastových obalů EasyD4R také dokáže zhodnotit recyklovatelnost obalů vyrobených i z jiných, běžně používaných, materiálů.“

Komplexní posouzení různých obalových materiálů

Nejnovější verze hodnotícího nástroje umožňuje vývojářům obalů analyzovat obaly vyrobené z papíru/lepenky, skla, hliníku nebo pocínovaného plechu. Za tímto účelem byly integrovány pokyny pro design vytvořené vídeňskou univerzitou – University of Applied Science Campus Vienna, jakožto i německý minimální standard pro obaly. Technologický institut, Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT, ve svém nezávislém hodnocení potvrdil, že vylepšený nástroj spolehlivě hodnotí recyklovatelnost různých obalových řešení.

„Jsme rádi, že společnost Henkel neustálým zlepšováním nástroje EasyD4R dále posilňuje svůj závazek vyvíjet udržitelná řešení v oblasti obalů, a že tento nástroj bude nadále sdílet s ostatními společnostmi,“ uvedl Dr.-Ing. Markus Hienel, vedoucí oddělení pro udržitelnost a správu zdrojů společnosti Fraunhofer UMSICHT. „Možnost vyhodnotit recyklovatelnost obalů je významným krokem k urychlení přechodu na cirkulární ekonomiku.“

Posuďte recyklovatelnost pouhým stisknutím tlačítka

Software posuzuje recyklovatelnost obalů na základě veřejně uznávaných katalogů kritérií. Analyzuje složení a jednotlivé hmotnostní podíly složek obalu – například základních materiálů, uzavíracích systému, štítků anebo barev. Informace o vhodnosti třídění a recyklaci všech složek se ukládají do databáze. Díky použití hodnocení na základě semaforu EasyD4R jsou zobrazeny jasné výsledky: systém vyhodnotí, do jaké míry je příslušný design recyklovatelný a upozorňuje také na možnosti zlepšení. Podporuje tak i vývoj udržitelných obalových řešení. Společnost Henkel využívá softwarový nástroj EasyD4R již déle a zpřístupnil jej také ke stažení na svých webových stránkách na adrese henkel.com/easyd4r.

Závazek k cirkulární ekonomic

Vylepšení nástroje EasyD4R je dalším příkladem aktivit a pokroku společnosti Henkel v oblasti udržitelných obalů. Společnost chce v této oblasti dosáhnout do roku 2025 velmi ambiciózních cílů: 100 % obalů používaných společností Henkel bude recyklovatelných nebo znovu použitelných* a společnost také sníží množství primárních plastů z fosilních zdrojů používaných na produkci obalů spotřebních výrobků o 50 %. Společnost Henkel chce také předcházet ukládání odpadu do životního prostředí. Proto se společnost zapojuje do různých partnerstvích v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce a účastní se mnoha mezioborových iniciativ. Henkel je například partnerem mezinárodní organizace Plastic Bank a zakládajícím členem globální aliance Alliance to End Plastic Waste (AEPW).

Více se o udržitelnosti obalů a iniciativách společnosti Henkel dozvíte na henkel.com/plastic.* S výjimkou lepících produktů, u kterých mohou zbytky ovlivnit recyklovatelnost nebo znečistit recyklační toky

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky