11.5.2020  Düsseldorf / Německo

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců během pandemie COVID-19 je na prvním místě

Společnost Henkel vykázala v prvním čtrvtletí slušné tržby i ve velmi náročných podmínkách.

  • Skupinové tržby zasáhnuté pandemií COVID-19: nominálně -0.8%, organicky -0.9%
  • Tržby divize Adhesive Technologies v průmyslovém prostředí prudce klesly: nominálně -4.3%, organicky -4.1%
  • Tržby divize Beauty Care klesly kvůli negativnímu dopadu pandemie COVID-19 na kadeřnictví: nominálně -2.6%, organicky -3.9%
  • Divize Laundry & Home Care zaznamenala velký nárůst tržeb: nominálně 5.3%, organicky 5.5%
  • Rozdílný vývoj tržeb dle regionu: rozvíjející se trhy 2.2%, rozvinuté trhy -2.8%

Vývoj a výsledky tržeb společnosti Henkel byly  během prvního čtvrtletí fiskálního roku 2020 silně ovlivněny pandemií COVID-19. Skupinové tržby nominálně klesly o 0,8 % na 4,9 miliardy eur. Navzdory účinkům pandemie COVID-19 byly organické tržby pouze mírně pod úrovní předchozího roku a poklesly o 0,9%.

V současné době čelíme velmi náročné situaci. Pandemie COVID-19 zasáhla všechny oblasti života a velmi tvrdě zasáhla globální ekonomiku. Přesto jsme v prvním čtvrtletí dosáhli slušných tržeb. V této krizi je pro nás nejvyšší prioritou zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů. Již v rané fázi jsme zavedli řadu komplexních ochranných opatření. Zároveň jsme udělali vše pro to, abychom mohli navzdory těmto obtížným okolnostem pokračovat v našich obchodních činnostech a nadále sloužit našim zákazníkům. Zahájili jsme také program globální solidarity, jehož součástí je darováním produktů a finanční podpora. V prvním čtvrtletí jsme také uskutečnili implementaci našeho nového strategického rámce,“ uvedl generální ředitel společnosti Henkel Carsten Knobel.

I přes náročné podmínky na trhu vykázala společnost Henkel v prvním čtvrtletí silné tržby. Divize Adhesive Technologies byla ovlivněna především silným poklesem poptávky automobilového průmyslu. Tržby divize Beauty Care se meziřočně také snížily. Kvůli uzavírání kadeřnictví v mnoha zemích, utrpělo toto odvětví velké škody. Oproti tomu, růst organických tržeb v segmetu značkového spotřebního zboží, byl srovnatelný s předchozím rokem. Díky silné poptávce po pracích prostředcích a domácích čistících prostředcích dosáhla divize Laundry & Home Care velmi silného organického růstu.

„Podle toho, jak se bude situace kolem pandemie COVID-19 vyvíjet, budeme se jí i nadále rychle a pružně přuzpůsobovat pomocí změn na trzích na kterých působíme. Jsem přesvědčen, že s naším specializovaným globálním týmem, našim novým strategickým rámcem zaměřeným na účelný růst a naši silnou rozvahu, máme velké předpoklady k tomu, abychom z této obtížně situce vyšli ještě silnější,” dodal Carsten Knobel.

Skupinové tržby

Skupinové tržby se v prvním čtvrtletí 2020 nominálně snížily o 0,8 %, ze 4 969 milionů eur v loňském prvním čtvrtletí na 4 927 milionů eur. Organické (tj. očištěny o měnu a akvizice / odprodej) tržby klesly o 0,9 %. Na skupinové úrovni byl pokles ovlivňován cenou a objemem prodeje, který byl v jednotlivých obchodních divizích odlišný. Akvizice a odprodeje představovaly nárůst tržeb o 0,4 %. Kurzové vlivy snížily tržby o 0,4 %.

Rozvíjející se trhy zaznamenaly organický růst tržeb o 2,2 %. Naše tržby na vyspělých trzích klesly o 2,8 %. Meziroční vývoj organických tržeb v regionu západní Evropy poklesl o 4,6 %. Naproti tomu se nám podařilo zvýšit tržby v regionu východní Evropy a to o 10,8 %. Africký region a region Blízkého východu v prvním čtvrtletí roku 2020 dosáhl organického růstu tržeb o 6,8 %.

Organické tržby v regionu Severní Ameriky se snížily o 1,4 % a v regionu Latinské Ameriky o 2,0 %. Vývoj organických tržeb v asijsko-pacifickém regionu byl také pod hodnotou loňského čtvrtletí a to o 5,7 %.

Vývoj tržeb divize Adhesive Technologies

V prvním čtvrtletí 2020 se tržby divize Adhesive Technologies nominálně snížily o 4,3 % z 2 309 milionů EUR, kterých dosáhla v roce 2019, na 2 209 milionů EUR. Organické (tj. upraveno o měnu a akvizice /odprodejů) tržby klesly o 4,1 % z důvodu poklesu objemu prodejů. Vývoj v prvním čtvrtletí se vyznačoval výrazným poklesem průmyslové výroby v důsledku pandemie COVID-19. Kurzové vlivy snížily tržby o 0,3 %. Akvizice / odprodeje neovlivnily prodejní výkon.

Organický vývoj tržeb v jednotlivých oblastech podnikání byl v různé míře ovlivněn pandemií COVID-19. Tržby v oblasti automobilového a kovozpracujícího průmyslu byly výrazně pod úrovní předchozího roku, zejména kvůli výpadkům výroby v automobilovém průmyslu. Tržby se výrazně snížily také v oblasti elektroniky a průmyslových údržeb a oprav, rovněž v důsledku zastavení výroby v leteckém odvětví a všeobecném průmyslu. Celkový pokles tržeb na trhu s produkty pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály byl částečně kompenzován výsledky stavebního sektoru. Segment obalů a spotřebitelského zboží si udržel stabilní vývoj tržeb.

Podniky této obchodní divize zaznamenaly celkový pokles organických tržeb na rozvíjejících se trzích. Tržby v Latinské Americe, regionu Afriky a Blízkého východu a na rozvíjejících se trzích v Asii (vyjma Japonska) se meziročně snížily. Pandemie COVID-19 měla nepříznivý vliv na naše podnikání v Číně a Indii. Oproti tomu se prodej v regionu východní Evropy zvýšil. Hlavním důvodem růstu byly oblasti obchodu s obaly a spotřebního zboží na trhu s produkty pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály v Rusku.

Vyspělé trhy rovněž vykazovaly negativní vývoj organických tržeb. Zatímco na vyspělých trzích v asijsko-pacifickém regionu byl dosažen pozitivní růst, tržby v regionech Severní Ameriky a západní Evropy byly pod úrovní předchozího čtvrtletí. Bylo to způsobeno především klesající tendencí v oblasti automobilového, kovozpracujícího a elektronického průmyslu. V Severní Americe byl pokles částečně kompenzován silným růstem segmentu obalů, spotřebitelského zboží a prodeje produktů pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály.

Vývoj tržeb divize Beauty Care

Tržby divize Beauty Care dosáhly v prvním čtvrtletí 2020 výše 935 milionů EUR, což odpovídá nominálnímu poklesu o 2,6 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím (v prvním čtvrtletí 2019 dosáhla tržeb 960 milionů EUR). Organicky (tj. očištěno o měny a akvizice / odprodej) se tržby snížily o 3,9 %.Tento pokles byl způsoben hlavně snížením objemu prodeje. Kurzové vlivy snížily tržby o 0,9%. Akvizice / odprodeje přispěly k rozvoji prodeje o 2,3 %.

Vývoj tržeb na trzích se značkovým spotřebním zbožím zůstal meziročně nezměněn. Dobrých výsledků dosáhla kategorie, která zajišťuje péči o tělo, a to především značka Fa. V kategorii vlasové kosmetiky, v rámci které byl zaznamenán mírný pokles, došlo k pozitivnímu organickému růstu v oblasti barev na vlasy. Naopak tomu bylo v kategorii výrobků pečujících o vlasy a jejich styling.

Pandemie COVID-19 měla velmi negativní dopad na naše produkty z kategorie profesionální vlasové kosmetiky. Z důvodu uzavření kadeřnických salonů na základě vládních rozhodnutí v mnoha státech, se tržby v prvním čtvrtletí propadly o desítky procent.

Pokles v důsledku šíření pandemie COVID-19 se projevil různě v jednotlivých regionech. Výsledek na rozvíjejících se trzích byl mírně negativní. Regiony jako Asie (vyjma Japonska), Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ zaznamenaly meziroční pokles. Naopak východoevropský region dosáhl vysokého růstu organických tržeb, a to díky skvělým výsledkům na trhu s našimi značkovými spotřebními výrobky.

Celkové tržby na vyspělých trzích klesly. V západní Evropě a Severní Americe jsme zaznamenali meziroční pokles. Na trhu značkových spotřebitelských výrobků v Severní Americe byl zpozorován velmi silný růst v kategorii výrobků pečující o tělo. Tento nárůst však nestačil k tomu, aby plně kompenzoval propad, který jsme v tomto regioně zaznamenali v oblasti profesionální vlasové kosmetiky. Na vyspělých trzích asijsko-pacifického regionu byl vývoj tržeb mírně nižší než v loňském roce.

Vývoj tržeb divize Laundry & Home Care

Tržby divize Laundry & Home Care se v prvním čtvrtletí 2020 nominálně zvýšily o 5,3%, a to z 1 667 milionů EUR v minulém roce na 1 755 milionů EUR. Velmi silný růst organických tržeb o 5,5 % byl způsobený zvýšeným objemem prodejů. Kurzové vlivy snížily tržby o 0,2 %. Akvizice a odprodeje měly neutrální vliv na vývoj tržeb.

Růst organických tržeb byl v kategorii pracích prostředů velmi silný – zejména díky skvělým výsledkům naší klíčove značky Persil, která dosáhla růstu v řádech desítek procent, mimo jiné také díky naší ofenzivě inovací. Naše největší značka na severoamerickém trhu, all, také dosáhla úctyhodných výsledků. Organický růst v kategorii čistících prostředků pro domácnost se pohyboval v pásmu desítek procent, přičemž hlavním důvodem tohoto růstu bylo zvýšení prodeje značek Pur, Bref a Somat.

Hlavními aktéry, díky kterým se organické tržby této divize pohybují v řádech desítek procent, jsou rozvíjející se trhy. Společnost Henkel dosáhla dvojciferného růstu tržeb v regionech Afriky a Blízkého východu, Asie (vyjma Japonska) a východní Evropy.

Organický vývoj tržeb byl na vyspělých trzích pozitivní. Zatímco tržby v západoevropském regionu byly lehce negativní, severoamerický region vykázal pozitivní růst. Silný růst třžeb byl především ve Spojených státech amerických, které jsou důležitým trhem pro společnost Henkel. Růst ve vyspělých státech asijsko-pacifického regionu se také pohyboval v dvojciferném pásmě.

Čistá aktiva a finanční pozice skupiny

Ve sledovaném období nedošlo k žádným podstatným změnám v čistých aktivech a finanční situaci skupiny ve srovnání s 31. prosincem 2019.

Výhled

Dne 7. dubna 2020 se správní rada společnosti Henkel AG & Co. KGaA rozhodla, že prognózu pro fiskální rok 2020 zveřejněnou ve výroční zprávě 2019 již nelze dodržet. Protože dynamický vývoj pandemie COVID-19 ovlivňuje globální ekonomiku, není v současné době možné spolehlivě a realisticky vyhodnotit budoucí obchodní výkonnosti společnosti Henkel.

Jakmile bude možné provést dostatečně spolehlivé vyhodnocení budoucího obchodního vývoje pro rok 2020, společnost Henkel zveřejní odpovídající prognózu.


Tento document obsahuje výhledová stanoviska opírající se o předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a další podobné výrazy. Tyto informace obsahují výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech podnikového vedení společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takováto prohlášení by neměla být chápána tak, že se tato očekávání ukáží jako přesná. Budoucí výsledky a dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích dceřiných společností závisí na řadě rizik a nejistot, a proto se mnohou výrazně lišit od výhledových prohlášení. Mnoho těchto faktorů je mimo kontrolu společnosti Henkel a nelze je předem přesně odhadnout, například budoucí ekonomické prostředí a jednání konturentů a dalších subjektů zapojených do trhu. Společnost Henkel neplánuje ani se nezavazuje aktualizovat žádná výhledová prohlášení.

Tento dokument obsahuje doplňující finanční ukazatele, které nejsou jednoznačně definováné v rámci platného finančního výkazu a které jsou nebo mohou být alternativními ukazateli výkonnosti. Při posuzování čistých aktiv, finanční situace a výsledků operací společnosti Henkel by tyto doplňkové finanční ukazatele neměly být posuzovány izolovaně nebo jako alternativy k finančním ukazatelů prezentovaným v souladu s příslušným rámcem účetního výkazu v konsolidované účetní uzávěrce. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, je mohou vypočítat odlišně.

Tento dokument slouží výlučne pro informační účely a nepředstavuje investiční radu nebo nabídku k prodeji či nákupu cenných papírů.