24. 3. 2020  Düsseldorf / Německo

Řešení globální pandemie COVID-19

Společnost Henkel zahajuje komplexní program globální solidarity pro podporu postižených komunit, zaměstnanců a zákazníků

  • Dar ve výši 2 milionů eur fondu WHO/UN Foundation COVID-19 a vybraným organizacím
  • Dar 5 milionů kusů domácích a osobních hygienických produktů
  • Výroba dezinfekčních prostředků v závodech Henkel
  • Flexibilní platební lhůty pro kadeřníky
  • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti a těch, kteří pracují z domova

Společnost Henkel dnes představila komplexní program solidarity na podporu zaměstnanců, zákazníků a komunit, které čelí globální pandemii COVID-19. Program se skládá z:

  1. Daru fondu WHO/UN Foundation a ostatním organizacím: Částka 2 milionů eur bude věnována různým fondům a organizacím na pomoc v boji proti pandemii. Nadace Fritze Henkela daruje 1 milion eur přímo fondu COVID-19 Solidarity Response, který zřídila Světová zdravotnická organizace (WHO) a Nadace OSN. Tento dar pomůže zajistit ochranné pomůcky pro zdravotníky v první linii, vybavit diagnostické laboratoře, zlepšit sběr a analýzu dat, zřídit a udržovat jednotky intenzivní péče a urychlit výzkum a vývoj potenciálních vakcín a terapeutik. Další milion eur rozdělí Nadace Fritze Henkela po celém světě různým organizacím a partnerům. Stejně tak podpoří osobní nasazení a dobrovolné zapojení zaměstnanců proti této krizi.
  2. Darování osobních a domácích hygienických prostředků: Henkel také věnuje pět milionů kusů osobních a domácích hygienických produktů. Daruje ruční dezinfekční prostředky, mýdla a ochranné prostředky, jakož i detergenty, dezinfekce a další čistící prostředky pro domácnost. Tým společnosti Henkel zrealizuje darování v úzké spolupráci s charitativními organizacemi, místními úřady a partnery po celém světě.
  3. Transformace výrobního zařízení na výrobu dezinfekčních prostředků: Společnost Henkel navíc plánuje vyrábět dezinfekční prostředky ve vybraných výrobních prostorách. Účelem těchto produktů bude pomáhat veřejným institucím a profesním skupinám v boji proti koronaviru.
  4. Upravení platebních podmínek pro vybrané obchodní partnery: Henkel také zváží úpravu platebních podmínek pro kadeřníky malé a střední velikosti, aby je podpořil v současné náročné situaci.
  5. Probíhajících krizových řešení a bezpečnostních opatřeních pro zaměstnance: Od počátku krize se společnost Henkel aktivně zabývá touto situací prostřednictvím krizového managementu na celostátní, regionální a celosvětové úrovni. Primárním cílem krizového řízení je udělat vše pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníku, obchodních partnerů a zachování provozu za těchto náročných podmínek.

„Společnost Henkel je odhodlána řešit tuto bezprecedentní výzvu. V souladu s našimi hodnotami chceme přispět prostřednictvím komplexního programu globální solidarity, “řekl Carsten Knobel, generální ředitel společnosti Henkel. „Stojíme jednotně v boji proti pandemii, snažíme se chránit naše zaměstnance a jejich pracovní pozice, sloužit našim zákazníkům a podporovat komunity, ve kterých působíme.“

„Chtěl bych také poděkovat našim globálním i místním krizovým štábům, které jsou aktivní od doby, co se koronavirus začal šířit v Číně. Pro naše zaměstnance, kteří provádějí svou práci v kancelářích, aby udržovali chod společnosti, jsme zavedli další opatření ke snížení rizika nákazy infekcí. Například striktní protokol v případě podezření na nákazu, zvýšená hygienická opatření, separování směn a snížení počtu zaměstnanců pracujících v kancelářích vyžádáním práce z domova, kdykoliv je to možné.“