Prohlášení o ochraně údajů týkající se náboru zaměstnanců

Společnost Henkel si je vědoma, že musí chránit vaše soukromí, pokud se u ní ucházíte o zaměstnání. Společnost Henkel je odhodlána zajistit ochranu vašeho soukromí. Informace, které nám poskytnete ve své žádosti o zaměstnání podané přes naši platformu, využijeme výhradně pro níže uvedené účely.

1. Správce

Správcem zpracování vašich osobních údajů způsobem popsaným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Německo

(dále jen „Henkel“, „my“, „nás“ nebo „námi“).

Máte-li dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se e-mailem nebo dopisem na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: c/o Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf, Německo, e-mail: Datenschutz@henkel.com

2. Shromažďování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, jakmile se ucházíte o zaměstnání ve skupině Henkel nebo se chcete zaregistrovat do naší banky talentů (talent pool). Pokud se ucházíte o pracovní místo nebo si zřídíte účet v komunitě našich talentů, vyžádáme si od vás tyto osobní údaje:

 • základní údaje o žadateli (osobní údaje, např. jméno a příjmení, věk atd.);
 • kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo atd.);
 • údaje k žádosti o zaměstnání (informace o vzdělání, předchozích zaměstnáních, životopis atd.);
 • informace o oblastech zájmu (údaje o pracovních místech, o něž máte zájem nebo která by vás mohla zajímat atd.).

Uvedené osobní údaje získáváme přímo od vás, jakmile se ucházíte o pracovní místo ve skupině Henkel, při podání žádosti o zaměstnání a výběrovém řízení (např. během (video) pohovorů), nebo pokud máte zájem zaregistrovat se do naší banky talentů a zůstat v kontaktu pro účely dalších náborů (např. zaškrtnutím příslušného políčka při podávání žádosti o zaměstnání). Datová pole označená hvězdičkou (*) jste povinni vyplnit pro potřeby vyřizování žádosti o zaměstnání a výběrového řízení. Dodatečné informace nám v tomto procesu mohou posloužit podle toho, o jakou pracovní pozici se ucházíte.

Profesní údaje o vaší osobě můžeme také získat z vašeho veřejného profilu na LinkedIn a poté vás oslovit s pracovní nabídkou.

3. Zpracování osobních údajů a právní základ

3.1    Postup při vyřizování žádostí o zaměstnání a výběrových řízeních

vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • k vytvoření obecného profilu k žádosti o zaměstnání, který budeme využívat a z něhož budeme vycházet u všech vašich dalších žádostí (obecný profil spojený s žádostí o zaměstnání lze kdykoli změnit po přihlášení do osobního účtu); 
 • Vytvoření personalizovaného upozornění na pracovní příležitosti, abyste mohli dostávat nové pracovní nabídky zveřejněné na stránce splňující vaše vyhledávací kritéria. Z odběru upozornění na pracovní příležitosti se můžete kdykoli odhlásit přes odkaz uvedený v každém e-mailu, který vám posíláme, nebo aktualizací preferencí ve vašem profilu;
 • k vyřízení vaší žádosti o zaměstnání a pro účely výběrového řízení, včetně posouzení žádosti a případných (video) pohovorů;
 • k nezbytným dodatečným procesům spojeným s podáním žádosti o zaměstnání a výběrovým řízením (např. pro účely povinných hlášení, nahlížení do seznamu osob podléhajících sankcím atd.).

Pokud vás přijmeme do zaměstnání, pak tyto osobní údaje zpracováváme ve spojitosti s vyřízením žádosti o zaměstnání a výběrovým řízením a také proto, abychom vás mohli zařadit do naší banky talentů a nabízet vám příslušné služby, viz čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Všechny vaše žádosti o zaměstnání, včetně jejich stavu, bude mít k dispozici náš náborový personál a pověřený vedoucí pracovník personálního oddělení, čímž je zajištěna transparentnost při výběrovém řízení.

Vaši žádost o zaměstnání uchováme po dobu 6 měsíců, abychom vyhověli právním požadavkům na zdokumentování postupu při podávání žádosti o zaměstnání a výběrovém řízení, viz čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a váš obecný profil po dobu 12 měsíců od poslední aktualizace.

Pokud se ucházíte o pracovní místo v USA nebo Portoriku, uchováme vaši žádost o zaměstnání po dobu 36 měsíců, abychom vyhověli místním požadavkům na zdokumentování postupu při podávání žádosti o zaměstnání a výběrovém řízení, viz čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud se ucházíte o pracovní místo v Indonésii, uchováme vaši žádost o zaměstnání po dobu 60 měsíců, abychom vyhověli místním požadavkům na zdokumentování postupu při podávání žádosti o zaměstnání a výběrovém řízení, viz čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud se ucházíte o pracovní místo v Singapuru, uchováme vaši žádost o zaměstnání po dobu 24 měsíců, abychom vyhověli místním požadavkům na zdokumentování postupu při podávání žádosti o zaměstnání a výběrovém řízení, viz čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3.2 Banka talentů (talent pool)

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely provozování banky talentů:

 • k vytvoření profilu v bance talentů, díky němuž s vámi zůstaneme v kontaktu a který budeme brát v potaz u dalších pracovních nabídek (pokud jste s tím souhlasili, např. zaškrtnutím příslušného políčka při podávání žádosti o zaměstnání v souvislosti s nabízenou pracovní pozicí nebo při vyřizování žádosti a výběrovém řízení);
 • k tomu, abychom vás informovali o skupině Henkel jakožto zaměstnavateli, pracovních příležitostech a nových pracovních nabídkách, pokud jste se rozhodli zařadit do banky talentů (viz výše);
 • pokud jste se zaregistrovali do banky talentů a potvrdili souhlas s přijímáním informací, budeme vás informovat e-mailem o našich aktivitách spojených se značkou zaměstnavatele.

Osobní údaje určené pro tyto účely zpracováváme na základě vašeho souhlasu, viz čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Váš souhlas si vyžádáme buď přímo při podávání žádosti o zaměstnání nebo výběrovém řízení, elektronickou poštou nebo zaškrtnutím příslušného políčka při vyplňování formuláře. Souhlas jste oprávněni kdykoli odvolat v nastavení svého účtu nebo svůj účet kdykoli smazat. O svém požadavku svůj souhlas odvolat nás můžete informovat také přes výše uvedené kontaktní údaje. Poté už vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat ani Vám zasílat příslušné informace. To však neznamená, že zpracování údajů před odvoláním souhlasu bylo nezákonné.

Váš profil v bance talentů zůstane uložen po dobu 24 měsíců po registraci nebo poslední aktualizaci profilu. Svůj profil v bance talentů můžete kdykoli smazat, včetně všech souvisejících osobních údajů, a to po přihlášení do banky přes volbu „odstranit“.

Pokud se nacházíte v Severní Americe, uchováme váš profil talentového fondu po dobu 36 měsíců poté, co se zaregistrujete do fondu talentů nebo poté, co byl profil fondu talentů naposledy aktualizován. Svůj profil v bance talentů můžete kdykoli smazat, včetně všech souvisejících osobních údajů, a to po přihlášení do banky přes volbu „odstranit“.

3.3 Video pohovor

U některých pracovních pozic budeme v náborovém procesu zpracovávat i vaše osobní údaje z video pohovorů. Mějte prosím na paměti, že video pohovor je vždy nepovinnou součástí náborového procesu. Pokud s podmínkami video pohovorů nebudete souhlasit, i tak zůstanete účastníkem celého náborového procesu, aniž by pro vás z odmítnutí vyplynuly jakékoli negativní důsledky.

Ve věcech technické podpory může mít k vašim osobním údajům přístup tým technické podpory HireVue se sídlem v USA.

Osobní údaje určené pro tyto účely zpracováváme na základě vašeho souhlasu, viz čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Související předávání údajů do třetích zemí – zde: do USA – probíhá na základě vašeho souhlasu a také na základě čl. 49 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Před zahájením video pohovoru / shromažďováním dat si od vás vyžádáme souhlas s přístupem týmu technické podpory HireVue k příslušným údajům. Svůj souhlas můžete odvolat tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů a dáte nám vědět, že si ho přejete odvolat. Poté už vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat ani vám zasílat příslušné informace. To však neznamená, že zpracování údajů před odvoláním souhlasu bylo nezákonné.

Další informace o přístupu týmu technické podpory HireVue k vašim osobním údajům naleznete níže:

 • Totožnost příjemce:
  • tým technické podpory HireVue
 • Země, do níž budou údaje předávány pro účely technické podpory:
  • Jordan, Utah – Spojené státy americké
 • Proč je postoupení (v omezené míře) nezbytné?
  • Bez výměny údajů se záležitosti technické podpory neobejdou. Při technických obtížích systému HireVue se do věci zapojí tým technické podpory.
  • Tým technické podpory bude občas potřebovat přístup k platformě HireVue, aby na ní prozkoumal/zkontroloval případné technické komplikace.
 • Typ údajů, které budou přístupné
  • Tým technické podpory HireVue bude mít přístup pouze k údajům, které přímo souvisejí s konkrétními technickými obtížemi.
  • Tým technické podpory HireVue nebude mít přístup k žádným dalším údajům.
  • K údajům, k nimž lze získat přístup, patří: kontaktní údaje, údaje o předchozím zaměstnání, údaje z osobního života, údaje formou videozáznamu.
 • Rizika postupování údajů:
  • Vezměte prosím na vědomí, že ve třetích zemích (USA), do nichž mohou být vaše osobní údaje předány, nemusejí být zavedena žádná odpovídající ochranná opatření.
  • Podle evropských právních předpisů není v USA zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.
  • Vezměte prosím také na vědomí, že ve třetí zemi (USA):
   • nemusí existovat žádný orgán dohledu,
   • a/nebo žádné zásady ochrany údajů,
   • a/nebo subjektům údajů nemusejí být přiznána žádná práva.

Potenciální rizika spojená s postupováním údajů mohou souviset s neoprávněným přístupem, ztrátou údajů nebo jejich nežádoucí úpravou.

3.4 Ověřování spolehlivosti

Všichni uchazeči o pracovní místa v Severní Americe (bez ohledu na jejich národnost) se budou muset podle severoamerických předpisů před podpisem smlouvy podrobit ověřování spolehlivosti.
Ověřování spolehlivosti je nepostradatelný nástroj k odhalení uchazečů, kteří pro danou organizaci představují legitimní hrozbu vzhledem ke svému chování v minulosti. Ověřování spolehlivosti ve skutečnosti často bývá tou nejlepší ochranou před nároky vyplývajícími z nedbalosti v náboru zaměstnanců a udržení zaměstnanců. Zaměstnavatelé tím mohou ochránit svou značku, pověst, zákazníky, zaměstnance a zabránit finančním ztrátám.

Hlavní důvod, proč ověřovat spolehlivost uchazečů, spočívá ve snaze zabránit újmě nebo právní odpovědnosti nejrůznějšího druhu vůči zaměstnavateli nebo ostatním, včetně újmy způsobené:

 • ostatním zaměstnancům formou sexuálního obtěžování nebo násilí na pracovišti;
 • interním a externím zákazníkům organizace, např. sexuálním útokem v prostorách firmy;
 • podnikání zaměstnavatele formou finanční ztráty nebo poškození image a reputace;
 • a dále k zajištění ochrany právních nároků, např. ve spojitosti s nedbalostí při náboru zaměstnanců, je závažným důvodem k důkladnému vyhledání uchazečů o zaměstnání v rejstřících trestů. Víceúrovňové vyhledávání v rejstřících trestů může zásadní měrou svědčit o tom, že zaměstnavatel věnoval náboru zaměstnanců náležitou péči.

4. Předávání osobních údajů jiným stranám

V mezích společnosti Henkel, jakožto mateřské společnosti globální skupiny společností Henkel, budeme vaše osobní údaje sdílet s dalšími pobočkami nebo dceřinými společnostmi Henkel po celém světě v zemích, pro něž jste zaregistrovali svou žádost o zaměstnání, včetně zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, kde možná není zajištěna stejná úroveň ochrany údajů. Na všechny tyto subjekty se vztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů i další opatření zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů, která je rovnocenná úrovni zajišťované v Evropské unii, např. uzavření standardních doložek o ochraně údajů vydaných Komisí EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Seznam všech pracovišť a poboček společnosti Henkel naleznete na našich webových stránkách.

Při vyřizování žádostí o zaměstnání, výběrových řízeních a správě banky talentů se rovněž spoléháme na externí poskytovatele služeb, kteří jsou přísně vázáni našimi nařízeními a nemusí vaše osobní údaje zpracovávat pro vlastní účely. Jedná se o zpracovatele údajů podle čl. 28 GDPR.

Při účasti headhunterů („lovců hlav“) nebo náborových agentur budou informace ohledně konkrétního procesu sdíleny s headhunterem/agenturou, avšak pouze v rámci příslušného procesu.

5. Používání souborů cookies 

Tento web používá soubory cookies a podobné technologie. Cookies jsou malé jednotky dat dočasně uložené ve vašem prohlížeči na pevném disku vašeho zařízení, které jsou nezbytné pro používání našich webových stránek. Soubor cookie často obsahuje jedinečný identifikátor, kterým je náhodně vygenerované číslo a to je uložené ve vašem zařízení. Platnost některých cookies vyprší na konci relace vašeho webu; ostatní zůstanou ve vašem zařízení déle. Technicky nezbytné cookies budou použity automaticky. Jiné soubory cookies (nebo podobné technologie) budou použity pouze na základě vašeho předchozího souhlasu.

Existují různé typy souborů cookie. Soubory cookie první strany jsou soubory umístěné navštíveným webem a lze je číst pouze na tomto webu. Soubory cookie třetích stran jsou soubory umístěné jinými organizacemi, které používáme pro různé služby. Používáme například externí poskytovatele analytických služeb, kteří za nás umisťují soubory cookie, aby nám řekli, co se na našem webu líbí nebo nelíbí. Web, který navštívíte, může navíc obsahovat vložený obsah, například z YouTube, který může zase nastavovat své vlastní soubory cookie.

Pixel není obyčejně více než 1-pixelový x 1-pixelový průhledný obrázek, který je umístěn na webu pro sběr dat, jako je IP adresa, typ webového prohlížeče, čas přístupu nebo dříve nastavené soubory cookie za účelem personalizace obsahu nebo zefektivnění a usnadnění procházení webu. Často se pixely používají v kombinaci se soubory cookie, protože pixely generují a spravují cookies.

Za předpokladu, že jste souhlasili, bude web shromažďovat údaje týkající se operačního systému zařízení, prohlížeče, jazyka, nainstalovaných písem, adresy IP, pluginů a dalších informací. Tímto způsobem lze zařízení znovu identifikovat pro marketingové účely relevantní pro uživatele. 

Další informace o souborech cookie a dalších technologiích používaných na našich webových stránkách a jejich účelech naleznete na našich webových stránkách v části “Cookies” a “Nastavení souborů cookie”. Tam také můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, a tím tak deaktivujete příslušné nastavení souborů cookie.

Pokud jste souhlasili, že tato webová stránka bude shromažďovat a ukládat data pro marketingové a optimalizační účely pomocí technologie Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo se servery v Německu. Pro tento účel je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Tento soubor cookies bude shromažďovat údaje, jakou jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a doba přístupu. Tyto data jsou ukládána a dále zpracovávána na základě anonymních nebo pseudonymních uživatelských profilů (v závislosti na příslušné použité technologie a služby). Tyto uživatelské profily jsou uloženy v souborech cookies nebo v jiných podobných technologiích, jak je uvedeno výše. Kromě údajů shromážděných při přístupu na webovou stránku (jak je uvedeno výše) to může zahrnovat také informace týkajících se webové stránky, kterou u nás navštěvujete, a případně jakékoli vyhledávací dotazy které jste používali k nalezení našich webových stránek.

Bez výslovného souhlasu našich uživatelů se shromážděné údaje pomocí technologií Mapp nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka a nemísí se s žádnými dalšími osobními údaji o příslušném uživateli.

Další informace o sledování webu naleznete v Data Protection Policy našeho poskytovatele: https://mapp.com/privacy/

Námitka proti shromažďování údajů
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v  “Cookies
v části Nastavení cookies”. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Mapp Intelligence cookies nepříjemné, můžete použít tento Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Mapp Intelligence cookies nepříjemné, můžete použít tento  and set an opt-out cookie. The cookie is set for the named domain, per browser and device. Therefore, if you visit our website at home and work or with different browsers, you need to refuse data storage with every device or browser.

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude používat tato webová stránka „Google Ads“, službu poskytovanou společností Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”), za účelem vyhodnocení účinnosti reklamních opatření a adresování jich vám zpět. Když navštívíte náš web, nainstaluje „Google Ads“ do vašeho zařízení soubor cookies. Tímto souborem cookies zpracovává Google informace generované vaším zařízením o používání našich webových stránek, interakcí s našimi webovými stránkami a reklamních opatřeních, stejně jako vaši IP adresu, informace o prohlížeči, vaše dříve navštívené webové stránky a datum a čas přístupu pro účely analyzovat a vizualizovat měření dosahu našich reklam a zobrazovat personalizované reklamy. Za tímto účelem lze také určit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo vaší domácnosti. Pomocí „Remarketingu“ mohou být uživatelé naší webové stránky znovu identifikováni a rozpoznáni na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (např. ve vyhledávání Googlu nebo na YouTube) a mohou jim být zobrazeny reklamy přizpůsobené jejich zájmům. 

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google naleznete zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Námitka proti shromažďování údajů
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies” v části “Nastavení cookies”. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale pokud si nepřejete dostávat personalizované reklamy, můžete nalézt informace o tom, jak individuálně upravit nastavení inzerce pomocí Google pod tímto
 odkazem. Můžete také nainstalovat opt-out zásuvný modul.

Za předpokladu že jste dali souhlas k použití Google Campaign Manager 360, budeme používat na našich webových stránkách službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, za účelem vám zobrazit relevantní reklamy. Za tímto účelem Google nainstaluje do vašeho zařízení soubor cookies pomocí vaší IP adresy.  Kromě IP adresy, informací o prohlížeči a zařízení, navštívených webových stránek a času přístupu tento soubor cookies také shromažďuje informace o reklamě zobrazené ve vašem prohlížeči a na které reklamy klikáte. To umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat reklamy související se zájmem na základě předchozích návštěv stránek Henkel nebo jiných webů.  Soubory cookies služby Campaign Manager využívají pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči ke kontrole reklam na obrazovce a atraktivních reklam. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován při zobrazování reklam a je přiřazen k cílové skupině. Soubory cookies uložené ve vašem zařízení společností Google vám tak umožňují přesměrování na jedné straně (např. v rámci „Google Ads“) na webových stránkách Google a na druhé straně (např. v rámci „Google Campaign Manager 360“) na našich webových stránkách a–v závislosti na vašich zájmech – při návštěvě webových stránek jiných partnerů.

Tyto informace budou také použity za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu.

Google může vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (např. prostřednictvím vašeho Google účtu).

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.  Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Google najdete zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Námitka proti shromažďování údajů:
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v části “Cookies” v části “Nastavení cookies”. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale používání cookies Google Campaign vám je nepříjemné, můžete pomocí tohoto 
odkazu deaktivovat službu Campaign Manager společnosti Google. 

Služby správy obsahu sociálních médií, jako jsou soubory cookies a doplňky různých sítí sociálních médií, jsou zabudovány do našich webových stránek. Související služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovatelé“) až po vašem souhlasu. Účelem těchto služeb je umožnit vám prohlížet a sdílet náš obsah se svými přáteli a sítěmi. Tito poskytovatelé jsou: 

 • Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a v Evropské Unii společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled naleznete na: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • YouTube je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a v Evropské Unii společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Přehled YouTube pluginů najdete na: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Službu Instagram poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Instagram”). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • Službu LinkedIn poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a v Evropské Unii společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Přehled plug-inů LinkedInu a jejich vzhled naleznete na: https://developer.linkedin.com/plugins#

Abychom zvýšili ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, jsou tyto služby sociálních médií implementovány jako „tlačítka se dvěma kliknutími“. Tato forma integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku z našeho webu obsahující tyto nástroje nejste automaticky připojeni k serverům poskytovatelů. Prohlížeč vytvoří přímý odkaz na servery poskytovatelů pouze v případě, že aktivujete služby sociálních médií a povolíte tak přenos dat. Obsah různých nástrojů je poté přenesen příslušným poskytovatelem přímo do vašeho prohlížeče a poté zobrazen na obrazovce.

Nástroj sociálních médií sděluje poskytovateli vaše dříve navštívené webové stránky, vaši IP adresu, informace o prohlížeči a datum a čas požadavku serveru. Při využívání kterékoli z funkcí sociálních médií (např. kliknutím na tlačítko „Sdílet“, zanecháním komentáře) budou tyto informace také přeneseny prohlížečem přímo k poskytovateli k uchování. Tito poskytovatelé mohou vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je analytika, marketing, profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (například prostřednictvím vašeho uživatelského účtu u příslušného poskytovatele), i když nejste přihlášeni ke svým sociálním účtům.

Poskytovatelé zpracovávají data částečně i ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování ze strany poskytovatelů.  

Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:

Námitka proti shromažďování údajů:
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v části  “Cookies” v části "Nastavení cookies”. Můžete také upravit své preference reklam změnou nastavení prohlížeče nebo nastavením platformy sociálních médií.

6. Používání souborů cookies na našich vstupních stránkách a registračních portálech komunity talentů

Vstupní stránky a registrační portály komunity talentů společnosti Henkel využívají některé soubory cookies, které jsou nepostradatelné, protože návštěvníkům umožňují pohybovat se po portálu a využívat jeho funkce, např. vstupovat do zabezpečených oblastí, a dále také podat více žádostí o zaměstnání nebo využít v žádosti připojení k sociálním sítím.
Základní soubory cookies využívané na portálech

 • Krátkodobé, dočasné (session cookies) (ScustomPortal-{portalUrlPath}): udržují přihlášení uživatele přes soukromé oblasti portálu.
 • Soubory cookies spojené s jazykovou předvolbou (portalLanguage-{portalId}): ukládají aktuální jazyk, který si uživatel na portálu zvolil.
 • Pole tokenů proti útoku CSRF (tokenField): Používá se na ochranu před útokem CSRF (pouze pro přihlášené uživatele).
 • Preference ohledně souhlasu se soubory cookies (userCookieConsent-{portalUrlPath}): ukládají typy souborů cookies, které uživatelé povolí/odmítnou na portálech s povolenou funkcí správy souborů cookies, takže už nemusí svůj souhlas obnovovat při každém zobrazení/návštěvě stránky.

Na jak dlouho se cookies ukládají?

 • Krátkodobé, dočasné soubory cookies: dokud nezavřete prohlížeč
 • Soubory cookies spojené s jazykovou předvolbou: dokud nezavřete prohlížeč
 • Pole tokenů proti útoku CSRF: 1 hodina
 • Preference ohledně souhlasu se soubory cookies: trvale

Další informace o souborech cookies a dalších technologiích využívaných na našem webu a o jejich účelu naleznete na našich webových stránkách v části „Cookies“ a „Nastavení souborů cookies“. Tam pak také můžete svůj souhlas kdykoli v budoucnu odvolat přes deaktivaci příslušného nastavení souborů cookies.

7. Vaše práva jakožto subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům a právo obdržet jejich kopii;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“);
 • právo omezit využití svých osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat svůj souhlas;
 • právo podat stížnost u orgánu dohledu.

Za určitých okolností máte také právo vznést námitku proti používání svých osobních údajů. Např. (i) pokud k tomu máte důvody vzhledem ke konkrétní situaci, která nastala na vaší straně, a pokud vaše osobní údaje využíváme v oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (nebo třetích stran); a (ii) pokud vznesete námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Po přihlášení do obecného profilu k žádosti o zaměstnání nebo profilu v bance talentů můžete k údajům snadno přistupovat, opravovat je a mazat a rovněž odvolat svůj souhlas. Obecný profil k žádosti o zaměstnání nebo profil v bance talentů můžete kdykoli odstranit.

Svá práva můžete uplatnit přes výše uvedené kontaktní údaje.