Náš závazek: Žádné testování na zvířatech pro naše detergenty a čistící prostředky

Spotřebitelé často chtějí vědět, zda testujeme naše detergenty a čistící prostředky na zvířatech.

Proto bychom rádi vysvětlili náš přístup a obecný právní rámec:

Máme jasný závazek: Netestujeme naše detergenty a čistící prostředky na zvířatech a ani nepověřujeme třetí strany, aby testovali naším jménem. Toto platí pro naše produktové portfolio po celém světě. Bohužel stále existují místa, na nichž je testování zvířat povinné za účelem získání registrace pro trh detergentů a čistících prostředků. Spolupracujeme s příslušnými sdruženími, abychom přesvědčili tyto orgány, aby zastavily testování na zvířatech.

Už 40 let pracujeme na vývoji a uznávání alternativních zkušebních metod, abychom prokázali bezpečnost našich detergentů, čistících prostředků a jejich složek bez nutnosti testování na zvířatech.

Pokud jde o přísady pracích a čistících prostředků, je důležité vědět, že u těchto přísad musí příslušný výrobce zajistit jejich bezpečné použití v souladu s chemickými předpisy. Bohužel v některých případech zákon stále vyžaduje testování na zvířatech. Více informací o ověřování bezpečnosti přísad v souladu s evropským nařízením REACH naleznete zde:

 Často kladené otázky:

  • Platí váš závazek pro detergenty a čistící prostředky po celém světě?

  • Odkdy platí váš závazek?

  • Jsou přísady vašich detergentů a čistících prostředků testovány na zvířatech?

Máme jasný závazek: Netestujeme naše detergenty a čistící prostředky na zvířatech a ani nepověřujeme třetí strany, aby testovali naším jménem. Toto platí pro naše produktové portfolio po celém světě. Bohužel stále existují místa, na nichž je testování zvířat povinné za účelem získání registrace pro trh detergentů a čistících prostředků. Spolupracujeme s příslušnými sdruženími, abychom přesvědčili tyto orgány, aby zastavily testování na zvířatech.

Jak možná víte, EU zavedla v roce 2013 zákaz testování kosmetických přísad na zvířatech. Zároveň jsme dobrovolně zastavili testování našich detergentů a čisticích prostředků na zvířatech.

Ještě před rokem 2013 jsme se snažili zajistit bezpečnost našich detergentů a čisticích prostředků a jejich přísad bez testování na zvířatech. Testování na zvířatech jsme zadali pouze tehdy, pokud to vyžadoval zákon a neexistovaly žádné uznávané alternativní metody, které by mohly poskytnout potřebné údaje o bezpečnosti příslušného produktu.

Většina přísad našich detergentů a čisticích prostředků pochází od našich dodavatelů, kteří jsou odpovědní za bezpečnost látek, které dodávají. Sami vyrábíme velmi málo ingrediencí. Kdekoli je to zákonně možné, prokazujeme bezpečnost těchto několika složek prostřednictvím stávajících údajů nebo prostřednictvím přijatých alternativních zkušebních metod, čímž se vyhneme testování na zvířatech. Pouze tam, kde je to výslovně požadováno zákonem, musíme provést testování na zvířatech, abychom ověřili bezpečnost látky. Více informací o ověřování bezpečnosti přísad v souladu s evropským nařízením REACH naleznete zde: