31.3.2021  Německo, Egypt

Henkel výrazně posilňuje partnerství se sociálním podnikem Plastic Bank

Henkel a Plastic Bank otevřeli první sběrná centra v Egyptě

Henkel a Plastic Bank otevřeli v Káhiře první tři střediska pro sběr plastového odpadu. Projekt je součástí úspěšného a dlouhodobého partnerství společnosti Henkel se sociálním podnikem. Partneři sdílejí společnou vizi: zabránit znečištění životního prostředí plastovým odpadem a zároveň dlouhodobě zlepšovat sociální podmínky místního obyvatelstva.

Otevření tří sběrných středisek v Egyptě představuje první krok k naplnění závazku podporovat environmentální, sociální a ekonomický pokrok v zemi. Henkel a Plastic Bank chtějí vzájemnou spoluprací v průběhu příštích let dále prohlubovat svou společenskou a ekologickou angažovaností v zemi a do roku 2023 vybudovat sběrná místa s celkovou roční kapacitou 5 000 tun plastového odpadu. Sběrné centra umožňují místním obyvatelům předat nasbíraný plastový odpad za peněžní úplatu. Tím společnosti předcházejí znečišťování řek a oceánů plasty a zároveň přispívají ke zlepšování životních podmínek místních komunit. Plastic Bank sebraný plastový materiál opětovně zpracuje a jako tzv. Social Plastic® ho vrátí zpět do zpracovatelského řetězce, například v podobě obalů pro výrobky společnosti Henkel. Henkel byla prvním světovým výrobcem spotřebního zboží, který v roce 2017 navázal partnerskou spolupráci s Plastic Bank, a už má na trhu i první obaly vyrobené z plastu Social Plastic®.

 „Závazek společnosti Henkel přispívat k udržitelnosti je zakotven hluboko v naší firemní kultuře a je neodmyslitelným prvkem naše strategické agendy pro účelný růst. Jedinečná spolupráce s Plastic Bank nám umožňuje používat při výrobě obalů našich výrobků stále více recyklovaných plastů a přispívá k naplňování našich ambiciózních cílů v oblasti cirkulární ekonomiky a redukce plastového odpadu," říká generální ředitel společnosti Henkel Carsten Knobel.

„Plastový odpad v životním prostředí je jednou z největších globálních výzev a jako globální výrobce spotřebního zboží si uvědomujeme svou odpovědnost. Naše spolupráce s Plastic Bank je fantastickým příkladem síly, kterou tato partnerství mají na to, aby přinášely zlepšení jak v environmentální, tak i v sociální oblasti," říká Sylvie Nicol, členka správní rady společnosti Henkel odpovědná za lidské zdroje a udržitelný rozvoj. "Jsme nadšeni, že partnerství s Plastic Bank můžeme dále prohlubovat. Společnými silami dokážeme podporovat sociální rozvoj ve světě a zároveň pomáháme snižovat množství plastového odpadu v životním prostředí a podporujeme cirkulární ekonomiku."

 „Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat se společností Henkel na rozšiřování recyklačních ekosystémů a podpoře udržitelných obalových řešení," říká zakladatel a ředitel Plastic Bank David Katz. "Od vzniku našeho partnerství pomohla společnost Henkel vysbírat více než 1,7 milionu kilogramů plastového odpadu, což zabránilo vstupu více než 86 milionům plastových lahví do světových oceánů. Naše sběrná místa v Egyptě představují významný krok směrem k zastavení znečištění oceánů plasty a ke zlepšení životních podmínek na africkém kontinentu.“

Odpad jako příležitost

Plastic Bank buduje recyklační ekosystémy v zemích s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou odpadového hospodářství. Sběrači odpadů získávají za nasbírané plasty odměnu, která jim pomáhá při zajišťování základních životních potřeb pro své rodiny, jakými jsou potraviny, palivo na vaření, školní poplatky či zdravotní pojištění. Zpracované sebrané plasty v podobě Social Plastic® lze jednoduše opětovně používat ve výrobcích a obalech v rámci dodavatelského řetězce s uzavřeným cyklem.

Jen v samotném Egyptě plánují Henkel a Plastic Bank vybudováním dlouhodobé recyklační infrastruktury vytvořit v průběhu dvou let přibližně 1 000 pracovních míst s přímým vlivem na více než 4 000 místních obyvatel. Společnosti tím navazují na svou úspěšnou partnerskou spolupráci z Haiti, která začala již v roce 2017.

Henkel již používá Social Plastic® ve více svých produktech. Značka Nature Box naší divize Beauty Care se stala první kosmetickou značkou, která začala používat Social Plastic® jako obalový materiál pro celé portfolio výrobků balených v lahvích, přičemž všechny tyto láhve obsahují až 98 % plastů Social Plastic®. U čisticích prostředků Pro Nature začala divize Laundry & Home Care používat PET lahve, které jsou vyrobeny ze 100 % recyklovaných plastů, z nichž až 50 % tvoří Social Plastic®.

Závazek pro cirkulární ekonomiku

Partnerství s Plastic Bank je jen jednou z mnoha aktivit a iniciativ společnosti Henkel, kterými podporuje cirkulární ekonomiku a prosazuje udržitelná obalová řešení. Společnost si v oblasti obalů stanovila ambiciózní cíle na podporu uzavření recyklační smyčky plastů: do roku 2025 budou všechny obaly recyklovatelné nebo znovu použitelné* a podíl recyklovaných plastů v obalech spotřebního zboží se zvýší na 30 procent. Mnohé obaly se již dnes vyrábějí ze 100 % recyklovaných plastů. Za účelem dosažení pokroku v oblasti udržitelnosti spolupracuje Henkel s různými partnery v rámci hodnotového řetězce a zapojuje se do mnoha mezioborových iniciativ. Je například členem iniciativy na budování nového plastového hospodářství New Plastics Economy a zakládajícím členem světové aliance Alliance to End Plastic Waste.
 

*S výjimkou produktů, u kterých mohou jejich zbytky negativně ovlivnit recyklovatelnost obalu nebo znečistit recyklační toky

Tiskové zprávy (151,33 KB)

Henkel a Plastic Bank otevřeli první tři sběrná centra v Egyptě.

Plastový odpad může být ve sběrných centrech vyměněn za peníze.

Do roku 2023 chceme vybudovat sběrná místa s celkovou roční kapacitou 5 000 tun plastového odpadu.

Sesbíraný plastový odpad se využije jako tzv. Social Plastic pro obaly nových produktů.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky