• Česká republika
  • Kontakt
  • ???page.header.content???
  • Sdílet
Menu
Hledat

10.8.2017  Düsseldorf / Německo

Výhled na finanční rok 2017 potvrzen

Henkel zaznamenal silné výsledky za druhé čtvrtletí

  • Výrazný růst nominálního obratu: o 9,6 % na 5 098 mil. eur, dobrý organický růst o 2,2 %
  • Dvojciferný růst provozního zisku*: o 11,0 % na 909 mil. eur
  • Další zlepšení marže EBIT*: o 20 bazických bodů na 17,8 %
  • Výjimečný růst zisku na prioritní akcii ‏(EPS)*: o 10,7 % na 1,55 eur

„Společnost Henkel zaznamenala ve druhém čtvrtletí silné výsledky a dosáhla nových rekordů ve čtvrtletním obratu, upraveném provozním zisku, marži EBIT a výnosech na prioritní akcii. Na tomto pozitivním vývoji se podílely všechny tři obchodní divize,“ řekl předseda představenstva společnosti Henkel Hans Van Bylen. „Obrat výrazně vzrostl na přibližně 5,1 mld. eur. Podařilo se nám dále zlepšit upravený provozní zisk i upravenou marži EBIT. Upravené výnosy na prioritní akcii zaznamenaly dvojciferný růst. Vzhledem k velmi náročným podmínkám na trhu jde o přesvědčivé výsledky.“

„V průběhu celého roku očekáváme celkově nestabilní vývoj a nejistotu na trzích. Předpokládáme pokračující výkyvy měnných kurzů a nadále očekáváme nepříznivé podmínky na trzích se spotřebním zbožím. Jsme odhodláni pokračovat v úspěšném růstu a v plnění našich strategických priorit,“ řekl Hans Van Bylen.

„Náš výhled potvrzujeme na celý finanční rok 2017. Růst organického obratu očekáváme na úrovni 2 až 4 %. Kromě toho předpokládáme zvýšení upravené marže EBIT na víc než 17,0 % a růst upravených výnosů na prioritní akcii na úrovni 7 až 9 %.”

Obrat a zisk v druhém čtvrtletí 2017

Obrat za druhé čtvrtletí 2017 ve výši 5 098 mil. eur dosáhl nového rekordu a nominálně vzrostl o 9,6 % v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. Na tomto růstu se podílely akvizice a odprodeje na úrovni 7,4 %, především v důsledku akvizice společnosti The Sun Products Corporation. Kurzové vlivy byly celkově neutrální. Organický obrat, do kterého se nezapočítávají kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů, zaznamenal přesvědčivý nárůst o 2,2 %.

Divize Adhesive Technologies dosáhla silného růstu organického obratu na úrovni 3,4 %. V divizi Beauty Care zůstal organický obrat na úrovni stejného čtvrtletí předchozího roku. Divize Laundry & Home Care zaznamenala dobrý růst organického obratu na úrovni 2,1 %.

Rozvíjející se trhy měly v organickém růstu skupiny opět nadprůměrný podíl – zaznamenaly velmi silný růst organického obratu o 4,7 %. Vyspělé trhy vykázaly pozitivní růst organického obratu o 0,5 %.


Za přetrvávajících náročných tržních podmínek a vzhledem k sílícímu tlaku v oblasti reklamy a cenové konkurence zaznamenala západní Evropa mírný pokles organického obratu na úrovni -1,2 %. Všechny ostatní regiony vykázaly růst organického obratu: ve východní Evropě obrat vzrostl o 5,2 %. V Africe a na Středním Východě se obrat zvýšil o 1,1 %. V Severní Americe obrat vzrostl o 3,2 %. Latinská Amerika dosáhla nárůstu obratu o 6,1 % a v asijsko-pacifickém regionu obrat vzrostl o 4,8 %.

Upravený provozní zisk (EBIT) se zlepšil o 11,0 % na 909 mil. eur. Na tomto zvýšení měly podíl všechny tři obchodní divize.

Upravené výnosy z prodeje (EBIT) se zvýšily na 0,2 procentního bodu na 17,8 %.

Upravené výnosy na prioritní akcii (EPS) vzrostly o 10,7 % z 1,4 eur na 1,55 eur.

Poměr čistého provozního kapitálu ku obratu se zvýšil o 0,1 procentního bodu na 5,2 %

Výsledky obchodných divízí

Divize Adhesive Technologies dosáhla ve druhém čtvrtletí růstu organického obratu na úrovni 3,4 %. nominálně se obrat zvýšil o 3,5 % na novou rekordní hodnotu 2 370 mil. eur. Upravený provozní zisk se zvýšil o 6,6 % a dosáhl 455 mil. eur. Upravené výnosy z prodeje zaznamenaly velmi výrazný růst a dosáhly nové rekordní hodnoty na úrovni 19,2 %.

V divizi Beauty Care zůstal organický obrat na úrovni stejného čtvrtletí předchozího roku. V nominálním vyjádření se obrat zvýšil o 0,9 % na 997 mil. eur. Upravený provozní zisk vykázal velmi silné zvýšení o 4,3 % a dosáhl 180 mil. eur. Upravené výnosy z prodeje zaznamenaly velmi výrazný nárůst na rekordní úroveň 18,0 %.

Divize Laundry & Home Care dosáhla ve druhém čtvrtletí dobrý organický růst obratu na úrovni 2,1 %. Nominálně se obrat v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku zvýšil o 26,6 % na hodnotu 1 703 mil. eur. Upravený provozní zisk vzrostl o 22,2 % na 298 mil. eur. Ke zvýšení obratu i provozního zisku výrazně přispěla akvizice společnosti The Sun Products Corporation. Upravené výnosy z prodeje představovaly 17,5 %.

Portfolio posílily významné akvizice

Úspěšným završením akvizic globální obchodní divize Darex Packaging Technologies a skupiny Sonderhoff Group na začátku třetího čtvrtletí společnost Henkel dále posílila obchodní činnost divize Adhesive Technologies a doplnila její portfolio technologií.

Výrazné obchodní výsledky v prvním pololetí 2017

Obrat za první pololetí poprvé překročil úroveň 10 mld. eur a vzrostl o 11,5 % na 10 162 mil. eur. Organický růst obratu – tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů – se výrazně zvýšil o 3,1 %. Na těchto výsledcích se podílely všechny tři obchodní divize.

Upravený provozní zisk vzrostl o 12,3 % z 1 570 mil. eur na 1 763 mil. eur.

Upravené výnosy z prodeje se zlepšily ze 17,2 % na 17,4 %.

Upravené výnosy na prioritní akcii se zvýšily o 10,9 %, resp. 29 centů, z 2,67 eur na 2,96 eur.

Divize Adhesive Technologies vykázala v prvním pololetí 2017 velmi silný organický růst obratu na úrovni 4,4 %. Upravené výnosy z prodeje zaznamenaly velmi silný růst až na úroveň 18,6 %. Divize Beauty Care vykázala pozitivní růst organického obratu o 1,1 %. Upravené výnosy z prodeje zaznamenaly velmi silný nárůst na úroveň 17,4 %. Divize Laundry & Home Care dosáhla dobrého organického růstu obratu na úrovni 2,5 %. Upravené výnosy z prodeje představovaly 17,4 %.

Čistá finanční pozice společnosti Henkel k 30. červnu 2017 představovala -2 342 mil. eur. (-2 301 mil. eur k 31. prosinci 2016).

Výhled na rok 2017 potvrzený

Společnost Henkel potvrzuje výhled na finanční rok 2017. Henkel očekává organický růst obratu ve výši 2 až 4 %, přičemž podle předpokladů by organického růstu obratu v tomto rozmezí měly dosáhnout všechny divize. V případě upravených výnosů z prodeje (EBIT) společnost Henkel očekává zvýšení v porovnání s předchozím rokem na víc než 17,0 %. Henkel očekává zvýšení upravených výnosů na prioritní akcii (EPS) v rozmezí 7 až 9 %.


* Upraveno o jednorázové poplatky/zisky a náklady na restrukturalizaci.

Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska operující s aktuálními odhady a předpoklady, které byly vypracovány managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Výhledová stanoviska charakterizuje použití takových slovních zkratek jako např. kromě, záměr, plán, předpověď, předpoklad, mít za to, odhad, očekávat, prognóza a obdobné formulace. Taková stanoviska není možno chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost, stejně jako reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek. Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a dopředu je nemůže přesně odhadnout, např. jaké bude prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky za účelem aktualizace těchto stanovisek.