• Česká republika
  • Kontakt
  • ???page.header.content???
  • Sdílet
Menu
Hledat

11.5.2017  Düsseldorf / Německo

Výhled na finanční rok 2017 potvrzen

Henkel dosáhl v prvním čtvrtletí silných výsledků

  • Obrat poprvé překročil hranici 5 mld. eur a dosáhl hodnoty 5 064 mil. eur: nominální růst o 13,6 %, organický růst o 4,0 %
  • Dvojciferný růst provozního zisku*: o 13,8 % na 854 mil. eur
  • Další zlepšení marže EBIT*: o 10 bazických bodů na 16,9 %
  • Výjimečný růst zisku na prioritní akcii*: o 11,0 % na 1,41 eur

„Za vysoce náročných podmínek na trhu se společnosti Henkel podařilo v prvním čtvrtletí zaznamenat přesvědčivé výsledky. Trhy se spotřebním zbožím byly charakteristické sílícími tlaky v oblasti reklamy a silnou cenovou konkurencí. Podařilo se nám výrazně zvýšit obrat a zisk a dále posílit upravené výnosy z prodeje. Poprvé v historii překročil čtvrtletní obrat hranici 5 mld. eur. Upravený provozní zisk také zaznamenal nový rekord. K úspěšnému růstu a vysokým výnosům přispěly všechny tři obchodní divize a všechny regionální trhy,“ řekl předseda představenstva společnosti Henkel Hans Van Bylen.

Dále dodal: „Za tyto silné výsledky vděčíme našim nejvýznamnějším značkám a inovacím, silnější orientaci na naše zákazníky a spotřebitele, zrychlení našich aktivit v oblasti digitálního marketingu a našemu vysoce angažovanému globálnímu týmu. Rozšířili jsme naše portfolio a uzavřeli dvě důležité akvizice.“

V souvislosti s účetním rokem 2017 Hans Van Bylen uvedl: „V průběhu celého roku očekáváme celkově nestabilní vývoj a nejistotu na trzích. Předpokládáme pokračující výkyvy měnných kurzů, přičemž se očekává další růst cen komodit. Zároveň na trzích se spotřebním zbožím očekáváme další zvyšování tlaku v oblasti reklamy a cen. Navzdory tomu jsme odhodláni pokračovat v dalším úspěšném rozvoji.“

I v těchto náročných tržních podmínkách potvrdila společnost Henkel svůj výhled na aktuální finanční rok: „Růst organického obratu očekáváme na úrovni 2 až 4 %. Upravená marže EBIT by se měla zvýšit nad úroveň 17,0 %, přičemž upravené výnosy na prioritní akcii by měly růst v rozpětí 7 až 9 %,“ informoval Hans Van Bylen.

Obrat a zisk v prvním čtvrtletí

Obrat za první čtvrtletí 2017 ve výši 5 604 mil. eur dosáhl nové rekordní hodnoty, přičemž meziročně nominálně vzrostl o 13,6 %. Příspěvek pozitivních kurzových vlivů k tomuto růstu představoval 1,1 %. Příspěvek akvizic a odprodejů byl na úrovni 8,5 %, především v důsledku akvizice společnosti The Sun Products Corporation. Organický obrat, do kterého se nezapočítávají kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů, zaznamenal přesvědčivý nárůst o 4 %.

K růstu organického obratu přispěly všechny obchodní divize. Divize Adhesive Technologies vykázala velmi silný růst organického obratu ve výši 5,5 %. Divize Beauty Care dosáhla organického růstu obratu ve výši 2,3 %, výrazné zvýšení organického obratu na úrovni 3 % zaznamenala divize Laundry & Home Care.

Rozvíjející se trhy měly opět nadprůměrný podíl na organickém růstu skupiny, když zaznamenaly výrazný růst organického obratu na úrovni 6,7 %, který podpořily i rozvinuté trhy s 2,1 % růstem organického obratu.

Organický růst obratu zaznamenala společnost Henkel ve všech regionech: Obrat v západní Evropě se zvýšil o 1,8 %, východoevropské trhy dosáhly růstu na úrovni 4,4 %. V Africe a na Středním východě se obrat zvýšil o 2,2 %, v regionu Severní Ameriky o 2,9 %. Latinská Amerika dosáhla růstu o 8,2 % a asijsko-pacifický region narostl o 9,1 %.

Upravený provozní zisk (EBIT) se zlepšil o 13,8 % na hodnotu 854 mil. eur, k čemuž přispěly všechny tři obchodní divize.

Upravené výnosy z prodeje (marže EBIT) se zvýšily o 0,1 procentního bodu na 16,9 %.

Upravené výnosy na prioritní akcii se zvýšily o 11,0 % z 1,27 eur na 1,41 eur.

Poměr čistého provozního kapitálu ku obratu se zvýšil o 0,5 procentního bodu na 4,9 %.

Čistá finanční pozice společnosti Henkel k 31. březnu 2017 představovala -1 961 mil. eur (-2 301 mil. eur k 31. prosinci 2016). Ke zlepšení v porovnání s koncem roku 2016 přispěl především pozitivní volný cash flow.

Výsledky obchodních divizí

Divize Adhesive Technologies vytvořila v prvním čtvrtletí silný organický růst obratu na úrovni 5,5 %. V nominálním vyjádření se obrat zvýšil o 7,1 % na 2 295 mil. eur. Upravený provozní zisk vzrostl o 10,5 % a dosáhl 415 mil. eur. Upravené výnosy z prodeje zaznamenaly velmi silný růst na úroveň 18,1 %.

Organický růst obratu divize Beauty Care byl v prvním čtvrtletí na úrovni 2,3 %. Nominálně se obrat zvýšil o 6,4 % na 1 011 mil. eur. Upravený provozní zisk dosáhl 169 mil. eur, což představuje meziroční nárůst o 7,4 %. Upravené výnosy z prodeje se zvýšily na 16,7 %.

Organický růst obratu divize Laundry & Home Care dosáhl v prvním čtvrtletí úrovně 3 %. Nominálně se obrat meziročně zvýšil o 29,5 % na hodnotu 1 726 mil. eur. Upravený provozní zisk se zvýšil o 22,8 % na hodnotu 298 mil. eur a upravené výnosy z prodeje byly 17,3 %. Ke zvýšení obratu i provozního zisku výrazně přispěla akvizice společnosti The Sun Products Corporation.

Portfolio posílilo díky významným akvizicím

Společnost Henkel podepsala smlouvu o převzetí globální obchodní divize Darex Packaging Technologies od společnosti GCP Applied Technologies a smlouvu o akvizici mexického výrobce vlasové kosmetiky Nattura Laboratorios.

Výhled na rok 2017 potvrzený

Společnost Henkel potvrzuje výhled na finanční rok 2017. Henkel očekává organický růst obratu ve výši 2 až 4 %, přičemž podle předpokladů by organického růstu obratu v tomto rozmezí měly dosáhnout všechny divize. V případě upravených výnosů z prodeje (EBIT) společnost Henkel očekává zvýšení v porovnání s předchozím rokem na více než 17,0 %. Henkel očekává zvýšení upravených výnosů na prioritní akcii v rozmezí 7 až 9 %.

* Upraveno o jednorázové poplatky/zisky a náklady na restrukturalizaci.