Podmínky

Jsme odhodláni chovat se jako zodpovědná společnost a respektovat různorodost národů a konstruktivní výměnu názorů. Uvědomujeme si význam dobrého vedení a chování ve společnosti a usilujeme o naplňování standardů stanovených v následujících kodexech.

Firemní standard

Již více než 130 let se společnost Henkel důsledně věnuje problematice řízení a kontroly společnosti a dodržování zákonů, předpisů a norem. V dnešní době narůstá počet různých předpisů a nařízení EU a SEC (americké komise pro cenné papíry) vztahujících se na oblast podnikání a zároveň se zvyšuje očekávání lidí a politiků, že firmy budou svou podnikatelskou činnost vykonávat na místní i celosvětové úrovni odpovědněji a udržitelněji. Společnost Henkel přistupovala k této problematice vždy s nejvyšší vážností a svůj postoj jasně vyjádřila ve své vizi a hodnotách a v jednotlivých celosvětově platných kodexech.

JUDr. Lenka Studničná Henkel ČR Complience Officer Právní oddělení Česká republika U Průhonu 10, 170 04, Praha 7 Stáhnout vizitku Přidat do sbírky
code-of-conduct-en-de.pdfPreviewImage

Kodex jednání (v angličtině)

Náš kodex chování obsahuje důležitá usměrnění chování