• Česká republika
  • Kontakt
  • ???page.header.content???
  • Sdílet
Menu
Hledat

Ochrana osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost Henkel respektuje soukromí každé osoby, která navštíví nebo použije tyto webové stránky. Společnost Henkel shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky, resp. země, kde je umístěno oddělení odpovědné za zpracování dat. Učiníme vše, co je potřebné, k zajištění souladu s těmito právními předpisy.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hyperodkazů na webových stránkách společnosti Henkel. Společnost Henkel není odpovědná za shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů na odkazovaných stránkách. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

2. Shromažďování, užívání a zpracování osobních údajů

Společnost Henkel shromažďuje pouze ty osobní údaje, k jejichž shromažďování, užívání a zpracování nám uživatel dá svůj dobrovolný souhlas. Projevením svého souhlasu uživatel zároveň projevuje i souhlas s následujícími podmínkami zpracování osobních údajů.

Otevřením těchto webových stránek se některé údaje uchovávají automaticky na našich serverech za účelem správy systému anebo pro účely statistiky a podpory. Tyto údaje zahrnují jméno poskytovatele Vašeho připojení k internetu, v některých případech Vaši adresu internetového protokolu, verzi softwaru Vašeho prohlížeče, operační systém počítače, který používáte k přístupu na naši webové stránky, webové stránky, které používáte k tomu, abyste naše webové stránky otevřeli, webové stránky, které navštívíte během „pobytu“ na naší stránce a v některých případech i veškerá vyhledávaná hesla, která jste zadali k nalezení našich webových stránek.

V závislosti na okolnostech nám mohou taková data umožnit učinit si představu o některých návštěvnících našich webových stránek. Nicméně, v této souvislosti nepoužíváme žádné údaje vztahující se na konkrétní osobu. Takové údaje se použijí pouze pokud byly poskytnuty anonymně. Pokud společnost Henkel převádí údaje externímu poskytovateli služeb, přijmou se technická a organizační opatření, která zaručí, že k jejich přenosu dojde v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje, nepoužijeme je, nezpracujeme je ani je nepředáme nad rámec omezení právními předpisy anebo nad rámec Vámi určený ve Vašem souhlasným prohlášení. Vaše údaje předáme pouze tehdy, pokud k tomu budeme nuceni soudním rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím veřejné moci.

Jakékoli změny týkající se těchto podmínek o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách. To Vám umožňuje kdykoli se informovat o tom, které údaje uchováváme a jak tyto údaje sbíráme a používáme.

3. Bezpečnost

Společnost Henkel bude uchovávat Vaše údaje bezpečně a tudíž příjme veškerá preventivní opatření k ochraně Vašich údajů proti jejich ztrátě, zneužití anebo změnám. Smluvní partneři společnosti Henkel, kteří mají přístup k Vašim údajům, aby Vám mohli poskytnout služby jménem společnosti Henkel, jsou smluvně vázáni zachováváním mlčenlivosti o takových údajích a nesmějí takové údaje použít pro žádný jiný účel. V některých případech bude nutné, abychom předali Vaše požadavky propojeným společnostem skupiny Henkel. I v těchto případech bude zachována důvěrnost Vámi poskytnutých údajů.

4. Osobní údaje dětí

Společnost Henkel si nepřeje sbírat údaje o dětech mladších 14 let. Pokud to bude nutné, společnost Henkel na vhodném místě výslovně přitáhne pozornost dětí na skutečnost, že by neměly zasílat žádné osobní údaje společnosti Henkel. Pokud rodiče anebo jiní zákonní zástupci zjistí, že děti, které opatrují, zpřístupnily nějaké osobní údaje společnosti Henkel, žádáme je, aby nás kontaktovali na níže uvedené adrese (viz bod 6. níže), pokud mají být tyto údaje vymazány. Následně zajistíme, aby došlo neprodleně k výmazu takových údajů.

6. Sledování na internetu

Tato internetová stránka shromažďuje a ukládá pomocí technologie společnosti Webtrekk GmbH údaje pro účely marketingu a optimalizace. Pomocí těchto dat lze vytvořit uživatelské profily s pseudonymem. Mohou být též nastaveny soubory cookies.

Bez výslovného souhlasu uživatele nejsou údaje shromážděné prostřednictvím technologie Webtrekk využívány k identifikaci konkrétního návštěvníka a nejsou ani slučovány s ostatními osobními údaji týkajícími se držitele pseudonymu.

Shromažďování a ukládání údajů společností Webtrekk můžete odmítnout kliknutím na tento odkaz:

Pro odmítnutí sledování této webové stránky technologií Webtrekk je na webových stránkách www.henkel.cz nastaven tzv. soubor opt-out cookie. Tato volba je platná trvale nebo do doby vymazání souborů cookie ve vašem prohlížeči. Soubor cookie je nastaven pro danou doménu v každém prohlížeči a počítači. Pokud tedy navštívíte naši internetovou stránku doma či v práci nebo prostřednictvím různých prohlížečů, musíte odmítnout ukládání údajů na každém zařízení či prohlížeči.

Další informace o sledování na internetu najdete v zásadách ochrany osobních údajů našeho poskytovatele: Zásady společnosti Webtrekk ochrany osobních údajů

7. Vaše přání a dotazy/ Zástupce pro ochranu osobních údajů

Společnost Henkel vymaže uchovávané údaje okamžikem, kdy vyprší zákonná anebo smluvní lhůta pro jejich archivaci anebo pokud je společnost Henkel již nevyžaduje. Samozřejmě, můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich údajů. Rovněž máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas s užitím anebo zpracováním Vašich osobních údajů s účinností do budoucna. V těchto případech, anebo pokud máte jakékoli jiná přání v souvislosti s Vašimi osobními údaji, odešlete prosím email anebo dopis našemu zástupci pro ochranu osobních údajů: Mr. Georg Novak, Henkel Central Eastern Europe, Erdbergstraße 29, A-1030 Vídeň, Rakousko (Austria).

Kontaktujte nás prosím tímto způsobem také, pokud chcete vědět, zdali jsme sbírali údaje o Vás, a pokud ano, o jaké údaje šlo. Pokusíme se neprodleně vyhovět Vašemu přání.

8. Používání modulů plug-in sociálních médií

Na našich internetových stránkách mohou být vloženy moduly plug-in (dále jen „plug-iny“) sociálních sítí Facebook.com a Twitter. Související služby poskytují společnosti Facebook Inc. a Twitter Inc. (dále jen „poskytovatelé“).

Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na:  https://developers.facebook.com/docs/plugins

TTwitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled naleznete na: https://twitter.com/about/resources/buttons 

Za účelem zvýšení ochrany vašich osobních údajů v průběhu návštěvy našich internetových stránek dochází k aktivaci plug-inů tzv. dvojím kliknutím. Tato forma integrace zajišťuje, že jakmile navštívíte stránku z naší internetové stránky obsahující takový plug-in, nebudete na server poskytovatelů připojeni automaticky. Pouze v případě, že plug-in aktivujete, čímž povolíte přenos dat, prohlížeč vytvoří přímé propojení se servery poskytovatele. Obsah různých plug-inů se posléze přenese od příslušného poskytovatele přímo do vašeho prohlížeče a objeví se na vaší obrazovce.

Plug-iny sdělují poskytovateli, které naše internetové stránky jste navštívili. Pokud jste během návštěvy našich internetových stránek přihlášeni ke svému uživatelskému účtu na Facebooku nebo Twitteru, poskytovatel bude schopen získat údaje o vašich zájmech, tj. informace, k nimž přistupujete prostřednictvím svého uživatelského účtu. Využitím některé z funkcí těchto plug-inů (např. kliknutím na tlačítko „Like“, vložení komentáře) budou tyto informace prohlížečem přeneseny přímo poskytovateli pro další uchování.

Další informace o sběru a užívání dat společnostmi Facebook či Twitter a o právech a možnostech, která máte za daných okolností k dispozici pro ochranu svého soukromí, naleznete v informačních materiálech poskytovatelů o ochraně údajů a soukromí:

Informace o ochraně údajů a soukromí vydané společností Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Informace o ochraně údajů a soukromí vydaných společností Twitter: https://twitter.com/privacy

Nechcete-li Facebooku či Twitteru povolit, aby propojily vaši návštěvu našich internetových stránek s vaším uživatelským účtem u těchto poskytovatelů, je třeba, abyste se před přístupem na naše internetové stránky odhlásili z příslušného uživatelského účtu.